Verdens kirker i Trondheim

Også det syrisk ortodokse patriarkatet i Antiokia og Midtøsten hadde sine representanter i Trondheim. (Foto: KV)

Også det syrisk ortodokse patriarkatet i Antiokia og Midtøsten hadde sine representanter i Trondheim. (Foto: KV)

22. juni var Nidarosdomen fylt av kristne toppledere fra hele verden. De var samlet i Trondheim for å meisle ut veien videre for verdens største sammenslutning av kristne kirker, Kirkenes verdensråd (KV).

– Møtet har hjulpet Den norske kirke til å forstå at vi er en del av en global, økumenisk kirke. Denne identiteten er svært nyttig nå som vi beveger oss fra å være en statskirke til en uavhengig kirke. KVs arbeid innenfor for eksempel kjønnsspørsmål og klimaproblematikk har også hjulpet oss med å vise at kirken er relevant på nye måter, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd.

Internasjonale klimapilegrimer
Kirkenes verdensråds arbeid var særlig synlig i norske menigheter i fjor da kampanjen Klimapilegrim 2015 preget kirke-Norge. Kampanjen var et av flere svar på KVs visjon om Pilgrimage of Justice and Peace.

Nidaros' stiftsdirektør Gunn Karlsaune og Mellomkirkelig råds generalsekretær Berit Hagen Agøy var vertskap i Trondheim - og svært fornøyde med dagene. (Foto: KV)

Nidaros’ stiftsdirektør
Gunn Karlsaune og Mellomkirkelig råds generalsekretær Berit Hagen Agøy var vertskap i Trondheim – og svært fornøyde med dagene. (Foto: KV)

– Ved å knytte an til og fornye pilegrimstradisjoner understrekes sammenhengen mellom tro, spiritualitet, fellesskap og konkret arbeid for vår neste. Gjennom denne tilnærmingen prøver KV å binde sammen ulike tråder i bevegelsens historie, den som handler om misjon, teologi og arbeid for kirkens enhet og den som handler om sosialt og politisk arbeid, forteller Hagen Agøy.

Felles klimaengasjement fram mot klima-toppmøtet i fjor er et eksempel på dette. 1,8 millioner underskrifter fra «klimapilegrimer» ble overlevert i desember i Paris.
Samarbeid med UNICEF
KV har startet et samarbeid med UNICEF om hvordan kirker kan synliggjøre og styrke barns rettigheter og vern mot vern mot diskriminering, vold og overgrep, innad kirkene og i lokalsamfunn.

Les mer om samarbeidet her:

Sentalkomiteen
KVs sentralkomite, som består av 150 medlemmer, møtes annethvert år for å diskutere overordende kirkepolitiske saker og prioriteringer i KVs arbeid. På møtet i Trondheim drøftet KV blant annet arbeidet sitt i land som Nord-Korea, Nigeria, Burundi, Colombia, Israel/Palestina, Syria, og Ukraina.

Denne artikkelen er i kategorien Økumenikk og tagget , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *