Flyktningkonferanse engasjerte

Når så vi deg fremmed_konferanse_586Onsdag 1. juni samlet over 150 ansatte, frivillige og engasjerte kirkefolk seg til konferanse for å lære mer om hvordan menighetene kan bidra til integrering av flyktninger og asylsøkere.

På programmet sto blant annet biskop Stein Reinertsen, fagsjef i Oslo kommune Trygve Nordby og generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå.
Deltakerne fikk teologiske perspektiver på hvordan menigheten kan ta i mot den fremmede, mens generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland ga situasjonsrapporter fra nødhjelpsarbeidet hvor flyktningene kommer fra.
Trygve Nordby ga nyttige råd og tips til hvordan menighetene kan samarbeide på tvers lokalt sammen med etater og organisasjoner.

Steinar Ims, seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd, ga en innføring i hva kirkeasyl er, og Ann-Magrit Austenå ga en informativ presentasjon av hvem flyktningene er, og hvilke utfordringer og muligheter de bringer med seg både for det norske samfunn og menighetslivet. I tillegg fikk konferansedeltakerne glimt fra konkrete integreringstiltak i menighetene.
Presentasjonene fra foredragsholderne vil gjøres tilgjengelig her så snart som mulig.

Følg med på kirkeaktuelt.no for oppdatert stoff.

Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere har nyttig informasjon på sine nettsider

Denne artikkelen er i kategorien Diakoni, Gudstjenesteliv, Internasjonalt og tagget , .

En kommentar til Flyktningkonferanse engasjerte

  1. Det var en inspirerende dag, en dag med påminnelser, informasjon, inspirasjon, ettertenksomhet og kall til aktivitet og ansvar. Kombinasjonen av talere fra ulike ståsteder, sektorer og oppgaver, men med en/sin del av ansvaret for hvordan vi i Norge tar imot og behandler folk som har flyktet, var riktig og nyttig.

    Spennet fra oversikter til konkete eksempler på hva som er gjort, eller kan gjøres, og utfordringene en kan stå overfor og eventuelt gjøre noe med, ga en helhetsfølelse og innspill som vi i vår lille gruppe på tre fra vår lokale menighet, ønsker å bringe videre i vår sammenheng.

    Takk for initiativet og muligheten til å være med.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *