Ungdommens tale

Gode diskusjoner, stemmeiver og blide delegater preger Ungdommens kirkemøte. (Foto: Kirkerådet)

Gode diskusjoner, stemmeiver og blide delegater preger Ungdommens kirkemøte. (Foto: Kirkerådet)

I  Bodø har Ungdommens kirkemøte avsluttet sitt årlige møte denne uka. Vedtakene spenner vidt fra rekruttering og religionsdialog til søndag som gudstjenestedag.

UKM 2015 har til sammen jobbet med fem saker. En av disse har vært saken om rekruttering til kirkelig tjeneste – Kalt til å kalle.

Stort behov for at flere jobber i kirken
Det utdannes for få til det kirkelige arbeidsmarkedet i forhold til de som går av for aldersgrense, eller som av andre årsaker forlater et kirkelig yrke. UKM i 2011 (sak 08/11) utfordret hele kirkelandskapet til handling. Noe av det som var vektlagt var at rekruttering er et helhetskirkelig ansvar. Dette skjer gjennom relasjonsbygging og ofte gjennom direkte utfordringer. Barn og unges deltakelse i menighetsarbeid, der de får erfaringer og blir gitt ansvar, er rekrutterende. UKM 2015 utfordrer alle som var mottakere av disse utfordringene til fortsatt å jobbe med dette.

Ansatte-ambassadører
UKM 2015 har arbeidet videre med tematikken. En av hovedutfordringene som UKM ser, det er at de ansatte i kirken i større grad må anbefale kirken som arbeidsplass. De ansatte er kirkens ansikt utad. Unge som skal velge utdannelse og yrke må vite hvilke muligheter som finnes i kirken. Det understrekes også at ansatte og frivillige i kirken og barne- og ungdomsorganisasjonene må være mer direkte i sin utfordring til unge om å jobbe i kirken. Mange som har tatt kirkelig utdanning forteller at grunnen til at de valgte dette var en direkte utfordring.

Regelmessige aktiviteter og ledertrening er avgjørende for fremtidens rekruttering. For noen kan det å slippe til i kirkelige funksjoner vise hva dette innebærer. Erfaring gjennom praksis, enten å holde andakt, spille piano/orgel eller å være aktivt med i noe av menighetens arbeid, kan være avgjørende for senere valg.

Delegatene på UKM poengterer også at rådsarbeid engasjerer mange unge. Kunnskap om og erfaring med menighetsråd, ungdomsråd og annet rådsarbeid i menigheter og organisasjoner, øker kunnskap om kirken og kirkens oppgaver. Dette er en god vei inn mot å velge kirkelig utdanning.

Les alle vedtakene fra årets UKM her.

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv, Kirkeordning og tagget , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *