Ungdommen har sagt sitt

En av mange voteringer i plenumssalen på UKM i Mandal. (Foto: Kirkerådet)

Det årlige Ungdommens kirkemøte er avsluttet i Mandal. Morgendagens kirke er også dagens kirke, og de engasjerte unge utfordrer både myndigheter, menigheter, ungdommer og Den norske kirke til konkrete handlinger for trosfrihet.

Sakene kirkens unge mellom 15-30 har hatt til behandling, har vært varierte; blant annet alkohol og rus i kristne ungdomsmiljøer, preken og forkynnelse, ungdomsdemokratiet i ny kirkeordning og bærekraftig forbruk. I tillegg har trosfrihet og religiøse dokumenter stått på agendaen.

Forfulgte for sin tro
Vedtaket i sak UKM 06/12 Trosfrihet og religiøse minoriteterer blitt et solid dokument, det har delegatene på Ungdommens kirkemøte (UKM) sørget for. Bakgrunnen for saken er at religiøse overgrep skjer både i utlandet og i Norge, og UKM ønsker at Den norske kirke skal sette fokus på disse problemene. Et bredt engasjement for kristne som lider, står ikke i motsetning til kampen for alle menneskers trosfrihet, og kirken bør støtte det politiske arbeidet for respekt for alle religiøse.

Komiteen jobber for respekt for alle troende mennesker over hele jorda. (Foto: Kirkerådet)

Hvem bør gjøre hva?
UKM avslutter vedtaket med en konkret liste over oppfordringer til ungdommer i Den norske kirke, til menigheter i Den norske kirke, til Den norske kirke sentralt og til Utenriksdepartementet. I de mange viktige punktene blir de enkelte gruppene bedt om å protestere tydelig på brudd mot trosfrihet og bistå forfulgte. I menighetene bør blant annet informasjon, forbønn og konfirmantarbeid rettes inn mot de forfulgte. Den norske kirke sentralt bør fortsatt jobbe mye internasjonalt og bidra til holdningsskapende kampanjer. Utenriksdepartementet oppfordres til å si tydelig fra til statsledere der trosfriheten ikke ivaretas, og være varsomme med hjemsendelse av religiøse asylsøkere. En rekke andre oppfordringer står også å lese i vedtaket.

Ingrid Berilid Svendsen fra Agder og Telemark ledet komiteen som jobber med trosfrihet. (Foto: Kirkerådet)

Stillerom gir toleranse
UKM kom også med en uttalelsen UKM 13/12 Ja til stillerom på skolen. Uttalelsen peker på at tro og religion ikke er noe som blir igjen hjemme når elever og studenter går på skolen. Muligheten til å praktisere troen på skolen gir mange gode muligheter til dialog og samtale. Og disse samtalene vil øke både forståelsen og respekten overfor andre med annen tro. UKM påpeker at å legge til rette for at elevene kan praktisere sin tro ikke er radikaliserende, men tvert i mot noe som bidrar til økt kunnskap og toleranse.

Enig med biskopen
Også Oslo-biskop Ole Christian Kvarme har uttalt seg om stillerom i skolen, etter nyhetssak i Oslo tidligere i høst. Biskopen ønsker bønnerom for både for kristne og elever med annen tro. Les mer om dette på NRK og Vårt Land.

Les alle vedtakene fra UKM i Mandal her.

For mer informasjon om Ungdommens kirkemøte, kontakt ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Randi Langkaas på rla@kirken.no eller 23 08 12 92.

 

 

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Internasjonalt, Kirkeordning, Økumenikk, Religionsdialog og tagget , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *