Søk no om OVF-midlar

Gudstenesteliv, kyrkjemusikk og samisk kyrkjeliv er på lista over det ein kan søkje om OVF-midlar for. (Foto: Kirkerådet)

Gudstenesteliv, kyrkjemusikk og samisk kyrkjeliv er på lista over det ein kan søkje om OVF-midlar for. (Foto: Kirkerådet)

Fristen for å søkje om midlar frå Opplysningsvesenets fond (OVF) er 1. desember 2016. Midlane skal nyttast til kyrkjelege formål med særlig vekt på tiltak i kyrkjelydane og felles kyrkjelege tiltak.

Det er dei einskilde bispedømmeråda som innvilger tilskudd til lokale og regionale prosjekt.

Dei som kan søkje om midlar er lokale og regionale råd og grupper innan Den norske kyrkja, eller instansar innan Den norske kyrkja som omfattar heile landet eller ein større region enn eitt bispedøme.

Hugs fristen 1.desember 2016 – søknaden skal sendast til bispedømerådet der du bor.

Les meir her.

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv, Kirkemusikk, Kommunikasjonsarbeid og tagget , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *