Sammen for kirkebyggene

Fra venstre: Ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen, statssekretær Bård Folke Fredriksen, avdelingsdirektør Ellen Ur, administrasjonsdirektør i KA Frank Grimstad, styreleder i KA Eigil Morvik, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, fylkesleder KS Vestfold Hilde Hoff Håkonsen, områdedirektør KS Lasse Jalling. (Foto: Øyvind Håbrekke, KA)

Fra venstre: Ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen, statssekretær Bård Folke Fredriksen, avdelingsdirektør Ellen Ur, administrasjonsdirektør i KA Frank Grimstad, styreleder i KA Eigil Morvik, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, fylkesleder KS Vestfold Hilde Hoff Håkonsen, områdedirektør KS Lasse Jalling. (Foto: Øyvind Håbrekke, KA)

KA og KS sendte i mai brev til kulturministeren om behovet for at staten kommer sterkere på banen for å bidra i vedlikeholdet av kirkebygg.

– KA har de kirkelige fellesrådene som medlemmer og representerer dermed alle forvalterne av kirkebygg i Den norske kirke. KS representerer hele kommunesektoren og kommunene har etter Kirkeloven ansvaret for finansiering av kirkebygg. Det er derfor en stor styrke for kirkebyggsaken at KS og KA går til regjeringen med et felles budskap om hvordan staten bør bidra til å ta vare på de verdiene som våre vel 1600 kirkebygg representerer, sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.

Brevet som er signert styreleder i KA Eigil Morvik og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, viser til Stortingets vedtak av 18. desember 2015. Vedtaket lyder som følger:
«Stortinget ber regjeringen i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.
Stortinget ber regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens «Stavkirkeprogram», innenfor rammen av dagens sektoransvar.»

– Sammen bistår vi gjerne departementet i det videre arbeid med et bevaringsprogram for kirkevedlikehold, heter det i brevet fra KS og KA til statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Les brevet her

På et møte i Kulturdepartementet 30. august møtte ledelsen i KA og ledelsen i KS statssekretær Bård Folke Fredriksen for å drøfte videre oppfølging av saken.

– I lys av Stortingets vedtak har vi forventninger om at Kulturministeren tar initiativ til å utarbeide en strategi som gir et løft for dette feltet, sa lederen i KA Eigil Morvik etter møtet.

Se omtale av saken på ka.no

Se Stortingets behandling av saken

Denne artikkelen er i kategorien Kirkearkitektur, Kultur.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *