Sammen for bedre klima

klimamelding_klode_586107 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det er summen av Den norske kirkes samlede utslipp av klimagasser i 2012. Dette tilsvarer en femtedel av Oslos årlige klimagassutslipp. Kan vi bli bedre?

Klimamelding for Den norske kirke ble behandlet i Kirkerådet i februar, og Kirkemøtet skal orienteres om innholdet på Kirkemøtet i april. Beregningene av Den norske kirkes totale utslipp er i hovedsak basert på innrapporterte regnskapstall fra alle landets kommuner og kirkelige fellesråd. Nå skal det settes i gang utstrakt samhandling mellom alle nivåer og mange aktører for å redusere utslippene fremover.

Hver og en kan – og må!
Klimameldingen slår fast at alle kan og alle må gjøre noe for å sørge for bærekraftig utvikling. Dette er en klimafotavtrykksanalyse, og det er spennende at nå kan hvert eneste fellesråd finne ut hvor de står innen sitt prosti og eget bispedømme, sier Hans Jürgen Schorre, Kirkerådets rådgiver innen klima og mannen bak klimameldingen.

Klimagassutslipp er veldig konkret og fysisk. Gjennom vår reise- og transportvirksomhet, våre innkjøp og vårt energibruk forbrenner vi olje og kull og slipper CO2 i atmosfæren. Vi forurenser både som enkeltpersoner, bedrifter og stater. Kloden blir varmere og skaperverket er truet. Utslippene må drastisk ned, og det så rask som mulig. Den norske kirke ønsker å bidra i dette arbeidet, både som samfunnspåvirker og ved å redusere utslipp generert av sin egen virksomhet, fortsetter Schorre.

Kirkens aller første klimamelding
Denne klimameldingen er en første kartlegging av kirkens klimagassutslipp, og den ble bestilt av Kirkemøtet 2012. Den inneholder en klimafotavtrykksanalyse av driftsåret 2012 som viser ganske detaljert hva som er årsakene til kirkens utslipp i de enkelte bispedømmene og kirkelige fellesråd. En slik kartlegging må til for å kunne sette i gang målrettede tiltak for å bli bedre. Etter å ha arbeidet med dette en stund, blant annet med hjelp av fagmiljøer, vedtok Kirkerådet i slutten av januar for første gang en slik klimamelding for Den norske kirke.

Selv om en slik første kartlegging kan inneholde en del feilkilder, er hovedbildet entydig: 90 prosent av utslippene oppstår lokalt, og hovedkilden er oppvarming og drift av landets mer enn 1600 kirkebygg. Regionalt og nasjonalt er det reisevirksomheten som er den største bidragsyteren, konkluderer klimarådgiveren i Kirkerådet.

KA-kompetansen svært viktig
Klimameldingen beskriver hva som bør være hovedfokus i arbeidet fremover både i lokalkirken, bispedømmet og de sentralkirkelige råd. Det trengs utstrakt samhandling mellom alle aktører. Kirkerådet forplikter seg i sitt enstemmige vedtak til å følge opp de handlingspunkter som gjelder dem selv, og utfordrer bispedømme, de kirkelige fellesråd, menighetsrådene og KA Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til å gjøre det samme. KA har betydelig erfaring og kompetanse når det gjelder energioppfølging, forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg.

Bare i fellesskap kan man sette seg et reduksjonsmål for utslippene. I beste fall blir dette en konkurranse om å bli best på utslippskutt. En ny måling, som skal utføres for driftsåret 2017, vil vise om man har lykkes med dette, avslutter en håpefull Schorre.

Klimameldingen kan lastes ned her, fra sakspapirene til Kirkerådets-møtet i januar

Les mer på kirken.no om klimameldingen

 

Denne artikkelen er i kategorien Forbruk og rettferd, Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid og tagget , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *