Reformasjon nå!

luther_586I 2017 skal Den norske kirke markere 500 år siden Luthers teser og reformasjonen. Fra bispedømmer og prostier er hele 800 geistlige påmeldt tidenes videreutdanningsprosjekt i kirken.

– Jeg kjenner ikke til andre kurstilbud blant prestene med like bred deltakelse, sier seniorrådgiver Inge Westly i Bispemøtet.

De teologiske lærestedene og Presteforeningen har i kontakt med Bispemøtet utviklet kurset Reformasjon nå – Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.

– I de fleste bispedømmer holdes kurset høsten 2016 og våren 2017. Deltakerne utfordres til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Finnes det glemte ressurser? Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke? undrer Inge Westly.

Alle er med
I tillegg til den brede oppslutningen, er studieprosjektet historisk i kraft av det brede samarbeidet mellom lærestedene. Teologisk fakultet og Praktisk teologisk seminar ved Universitetet, Menighetsfakultetet, VID/Misjonshøgskolen og NLA-høgskolen har gått sammen om tiltaket.

– Med et slikt tilfang av ressurser, kan man ta i bruk nye læringsmetoder. Opplegget denne gangen er ikke at prestene drar på kurs, men at kurset kommer til prestene der de er, fortsetter Westly.

I disse dager gjøres det innspillinger av intervjuer og faglige foredrag som skal kunne lastes ned og vises på skjerm under kurset. Videre vil det utgis en antologi med gamle Luther-tekster og nyere faglige bidrag som skal inngå i studier og forberedelser til samtaler.

Kurstilbudet lanseres under prosjektoverskriften Reformasjon nå. Det markerer at kirken ikke bare ønsker en minnemarkering av Luther. Arbeidsmetoden er å sette reformatoriske tekster, ny luther-forskning og egne erfaringer i samspill. Det spørres blant annet etter hvordan luthersk teologisk forskning kan bidra i møte med de teologiske og kirkelige utfordringer kirken står overfor nå.

Her kan du lese mer om kursopplegget
For nærmere informasjon om kurset, kontakt Bispemøtet v/Inge Westly  iw834@kirken.no

Studiebok vil være tilgjengelig i bokhandelen fra august.

Faglige kontaktpersoner ved fakultetene/lærestedene:

MF – Hallvard Olavson Mosdøl hmosdol@mf.no
TF/PTS – Brynjulv Norheim brynjulv.norheim@tf.uio.no
VID – Kristin Fjelde Tjelle kristin.fjelde.tjelle@mhs.no
NLA – Bård Eirik Hallesby Norheim bard.norheim@nla.no

Denne artikkelen er i kategorien Gudstjenesteliv, Kultur og tagget , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *