Påmelding til skolegudstjenester

(Foto: Caroline Roka)

Foto: Caroline Roka

– Skolegudstjenester i adventstiden er tradisjon mange steder. Når innholdet i de kristne høytidene skal formidles, er kirken et naturlig kompetansemiljø for skolen. Samarbeid mellom skole og kirke om gudstjenester krever at begge parter kjenner og respekterer rammene som opplæringsloven setter for dette, sier leder for Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kristine Aksøy.

Skolens formålsparagraf sier blant annet at opplæringen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, den skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, bidra til å «utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon» og «gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding».

Utdanningsdirektoratet (Udir) la i 2009 ut en tolkningsuttalelse om gudstjenester i skoletiden. Den slår fast at når gudstjeneste inngår i skolens opplegg, er dette begrunnet i skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, ikke som en del av KRLE-faget. Udir gjør også rede for fritaksordningen og vektlegger at gjennomføring av gudstjenesten skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene. Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen.

13. november i år oppdaterte Utdanningsdirektoratet retningslinjene for Gudstjenester i skoletiden med følgende anbefaling: «Vi anbefaler at skolene organiserer deltakelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer at fritak også omfatter øving til gudstjeneste.»

– God informasjon om gudstjenesten og opplegget rundt den, gir foreldre og elever et grunnlag for å vurdere om de ønsker å delta på gudstjenesten eller be om fritak. Beslutningen om å delta på gudstjeneste må forankres i skolens samarbeid med foreldrene, sier Kristine Aksøy.

Opplæringslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Udir_Gudstjenester i skoletiden:
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Skolegudstjenester:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/skolegudstjeneste-for-jul/?id=1372709

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv, Kommunikasjonsarbeid og tagget , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *