Oppløftende dåp

Plutselig dukker budskapet om dåp opp i bybildet. (Foto: Oslo kirkelige fellesråd)

Plutselig dukker budskapet om dåp opp i bybildet. (Foto: Oslo kirkelige fellesråd)

Dåpstallene i Den norske kirke er en utfordring vi tar på alvor. De siste årene har kurven pekt nedover, og særlig utfordrende er det når medlemmer velger bort dåp for egne barn.


Nasjonalt har Dåpsløftet vært en satsing for å motvirke tendensen, men også regionalt og lokalt har man tatt grep for å snu trenden. Og dette nytter, det viser historiene under.

Sandnes: Film og fokus
I Sandnes har kirkeverge Andreas E. Eidsaa Jr. samarbeidet med Stavanger bispedømme om Aksjon dåp, et prosjekt som har gått over to år. Nå er fasiten klar, en oppgang på sju prosent i antall døpte av medlemmer siden i fjor, og de beste dåpstallene siden 2009. Andelen døpte av alle fødte har gått opp med en prosent.
– Det begynte med en stor intern satsing i menighetene og i bispedømmet. Gjennom en «Verktøykasse» med mer enn 30 forslag til tiltak så har menighetene jobbet med tilbudet rundt dåpen. Et av de eksterne tiltakene var en kinoreklame i desember 2014, som fikk stor oppmerksomhet – både positivt og negativt. Vi laget også filmen «Himmel over livet» som har gått på kino og i sosiale media før jul, samt satsing på Facebook. Så har vi tre år på rad hatt en inspirasjonssamling for ansatte, og for første gang ser vi et brudd og tallene peker oppover. Vi tror at dette har noe å gjøre med arbeidet i menigheten.

I Sandnes har målet vært å få hele staben til å fokusere på det samme, og også menigheten skal se gleden i dåpen gjennom denne bevisstgjøringen.
– Jeg vil litt spissformulert si at dåpen har fått sin renessanse gjennom denne satsingen. Vi har blitt mer bevisstgjorte både på dåpens innhold og på det tilbudet vi gir. Dåpen i gudstjenesten har fått en tydelige positiv valør som hele menigheten støtter opp om.

Borg: Framsnakk dåpen
I Borg har målet på bispekontoret vært å snakke dåpen opp, og ikke bare snakke om at nå går tallene nedover. Karianne Hjørnevik Nes på bispekontoret jobber med kommunikasjon, og måtte ta «en fot i bakken» da hun oppsummerte 2014 i mediene.
–    Det var en del medieoppslag i 2014 som kirken var delaktig i. Og hver gang vi snakket om dåp, ble det nevnt at tallene var så negative. Dette kunne vi jo ikke fortsette med, så vi bestemte oss for at i 2015 skulle vi ikke nedsnakke dåpen, men finne de gode tallene, og også positive tall enkelte steder.

Resultatet i medieopptellingen i 2015 var at kirken selv aldri leverte negative oppslag om dåp det året. Tvert imot, Borg og menighetene fikk positive oppslag på valg og andre aktiviteter i kirken, og når de snakket om dåp til media tenkte de nytt og unngikk å begynne med standardsetningen: den norske kirke opplever synkende dåpstall derfor…
–    Vi må si at «kirken vil møte folk», «kirken inviterer til dåp» og vi må finne gode måter å møte folks behov på, ikke bare snakke om synkende dåpstall og «menneskeslektens synd og skyld».
Ulike menigheter fornyet også dåpen på ulike måter; i Eidsberg inviterte de til friluftsdåp der lærlinger laget døpefont, og i Sarpsborg ble det arrangert drop-in-dåp.

Oslo: Dåp på trikken
I Oslo har bispekontoret villet minne folk om dåp på nye arenaer; trikk, t-bane og trafikk-møtepunkt. I to uker i vår har plakater om dåp møtt morgenfriske kollektivreisende, eller slitne trafikanter på kveldstid. I to uker nå skal plakatene rulle over skjermer på ulike T-banestasjoner, der tusenvis venter hver dag. Tonje Kristoffersen ved bispekontoret har et klart mål med kampanjen.
–    Vi vil synliggjøre dåpen i det offentlige rom. Og dette skal være ekte, med en tydelig kirke-avsender, som viser dåp. Kanskje får vi i gang samtaler om dåpen når folk er på farten. Målgruppa er egne medlemmer – det er dem vi håper å påvirke. Det er ikke vår oppgave å oppmuntre utmeldte eller tilhørende i andre religioner til å døpe.

Miriam Stålsett Follesø jobber med kommunikasjon på Oslos bispekontor, og selv om det er for tidlig å evaluere den pågående kampanjen, er inntrykket så langt at dette er vellykket.
–    Internt har dette skapt ekstra positivt fokus på mobilisering rundt dåp, med drop-in-dåp, artikler i menighetsblad og lokalaviser og plakater som henger rundt om i menigheter. Kommunikasjonsrådgivere utenfra kirken har kommentert dette positivt, og synes det er bra at kirken tenker nytt og synes på denne måten.

Bispedømmet har sørget for nye nettsider til kampanjen, og håper snart de får på plass elektronisk påmelding til dåp. Videre har man brukt midler på å kartlegge situasjonen slik at de kan fokusere presist når de vil mobilisere til dåp. Bispedømmet har også invitert til frokostmøter om dåp.
–    Vi synes det er viktig at alle ansatte vet hvorfor dåp er viktig, vi snakker om innholdet i liturgien, og er tydelig på at kirken ikke mener barnet er syndig, men at dåp er godt for barnet, ikke bare noe kirken «trenger» for å eksistere også i framtida.

I Oslo har man også arrangert vellykket dåpsfest der menigheten sørget for selskap for alle i kirken etter gudstjenesten (lenke) og midler er utlyst for å samle og gjennomføre de gode ideene for å få flere barn båret til døpefonten.

Denne artikkelen er i kategorien Kommunikasjonsarbeid.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *