Om kirkeaktuelt.no

Nettsiden kirkeaktuelt.no henvender seg til ansatte, medlemmer av menighetsråd og fellesråd og andre frivillige medarbeidere i Den norske kirke. Kirkeaktuelt.no publiseres av kommunikasjonsavdelingen i sekretariatet for de sentrale valgte organene i kirken: Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd i tillegg til Bispemøtet.

Her kan du laste ned tidligere utgaver av Kirkeaktuelt.

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Redaktør: Siv Thompson
Redaksjonen: Kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet
Adresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 23 08 12 00

Har du tips eller tilbakemeldinger? Kontakt: kirkeaktuelt@kirken.no eller kirkeaktuelt@kyrkja.no

Ønsker du å annonsere? Kontakt: blt@kirken.no