Nytt Kirkeråd – hvem gjør hva?

 

 

 

Svein Arne Lindø, Stavanger, ble gjenvalgt allerede på Kirkemøtet i april. Kristin Gunleiksrud, Oslo, ble valgt som nestleder i Kirkerådet.

Kirkerådets arbeidsutvalg består av Lindø og Gunleiksrud, i tillegg til preses Helga Haugland Byfuglien og Egil Morland, Bjørgvin. Vara i arbeidsutvalget er Erling Birkedal, Borg og Sigurd Skollevoll, Nord-Hålogaland.

Evalueringsnemnda skal godkjenne personer uten teologisk embedseksamen til prestetjeneste. Kirkerådet oppnevnte Bjørn Solberg, Borg og Karin-Elin Berg, Oslo til å sitte i nemnda. Deres vararepresentanter er Einar Bovim, Sør-Hålogaland og Berit Nøst Dale, Bjørgvin.

KAs landsråd skal representeres ved Kristin Gunleiksrud Raaum, Oslo og Gerd Karin Røsæg, assisterende direktør i Kirkerådet. Deres personlige vara er Kjartan Bergslid, Nidaros, og Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

Øvrige oppnevninger
KEK (Konferansen av europeiske kirker) har generalforsamling i Budapest neste sommer. Delegater som reiser dit, er Elise Sandnes, stiftsdirektør i Oslo bispedømme og Erlend Rogne, prosjektleder i Schibsted. I tillegg reiser en biskop utnevnt av Bispemøtet, Eva Frydenborg, programsjef i Blå kors, og Andreas Henriksen Aarflot, Borg.

KV (Kirkenes verdensråd) har generalforsamling i Korea neste sommer. Dit reiser Kjetil Aano, leder i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, i tillegg til Mariann H. Brekken, Møre. Bispemøtet utnevner en biskop også til denne generalforsamlingen. Kirkerådet ønsker at Kirkeråds-leder Svein Arne Lindø nomineres som tilleggsdelegat. Det er også ønskelig at generalsekretær Tore Johnsen i Samisk kirkeråd nomineres på samme måte, alternativt vil han delta som faglig rådgiver i Korea.

Hele Kirkerådet, på bildet over:
Første rad, fra venstre:
Agnes Sofie Gjeset, Nidaros
Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien
Svein Arne Lindø, Stavanger, leder
Ingrun Jule, Hamar
Sølvi Lewin, Tunsberg

Midterste rad, fra venstre:
Kjartan Bergslid, Nidaros
May Lisbeth Hovlid Aurdal, Møre
Jan Erik Sundby, Borg
Dag Jostein Fjærvoll, Sør-Hålogaland
Erling Birkedal, Borg
Mellomkirkelig råds leder Egil Birkeland møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett

Øverste rad, fra venstre:
Egil Morland, Bjørgvin
Kristin Gunleiksrud, Oslo
Ivar Braut, Bjørgvin
Jan Olav Olsen, Agder og Telemark
Sigurd Skollevoll, Nord-Hålogaland

Samisk kirkeråds leder Anne Dalheim møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Denne artikkelen er i kategorien Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid, Økumenikk og tagget .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *