Menneskerettigheter i menigheten

Avstemming på Kirkemøtet med delegater fra blant annet Sør-Hålogaland, Tunsberg og Agder og Telemark. (Foto: Kirkerådet)

Avstemning på Kirkemøtet med delegater fra blant annet Sør-Hålogaland, Tunsberg og Agder og Telemark. (Foto: Kirkerådet)

Selv om menneskerettighetene er et tema som kan virke fjernt fra det daglige arbeidet i menigheten, er det mange situasjoner hvor det blir aktuelt.

I ei uke hvor menneskerettighetene blir inkludert i Grunnloven er det verdt å bli minnet om Kirkemøtes behandling av saken Sett undertrykte fri! Den norske kirke og menneskerettighetene.

Konkrete tiltak
Kirkemøtet i april ba menigheter om å la respekten for menneskerettighetene prege kirkelig arbeid. Dette innebærer blant annet:
• å videreutvikle den menneskerettslige tilnærmingen til diakoni med utgangspunkt i Plan for diakoni i Den norske kirke
• å arbeide videre med hvordan et menneskerettslig perspektiv kan integreres i trosopplæringen og gudstjenestelivet
• å vurdere hvordan Kirkemøtets vedtak og dokumentet Sett undertrykte fri! Kan brukes til å styrke menighetenes engasjement for menneskerettighetene, og videreutvikle menighetspedagogiske ressurser på dette området.

Kirkemøtet oppfordrer menighetene med sin kjennskap til lokale forhold, gjennom synlighet og lokalt engasjement, å være med på å bidra til å gi medmennesker en opplevelse av å bli hørt, sett og respektert.

Kirkemøtet uttalte også at det er særlig viktig at Den norske kirkes diakonale arbeid lokalt og i de spesialiserte organisasjonene ledsager mennesker i møte med offentlige myndigheter slik at de får oppfylt sine menneskerettigheter.

Kirkens engasjement for de universelle menneskerettighetene har som fundament troen på Gud som skaper. Også troen på Jesus Kristus som viser Guds omsorg for hele det menneskelige livet, begrunner kirkens menneskerettighetsarbeid. Det samme gjør kirkens kall og oppgave som innebærer å ta et oppgjør med undertrykkelse, ulikhet og urett. Det er altså mange grunner til å jobbe for menneskerettigheter, og få grunner til å la være.

Lese hele vedtaket her

Denne artikkelen er i kategorien Diakoni, Forbruk og rettferd, Gudstjenesteliv, Internasjonalt og tagget , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *