Råd og tips

Menighetsblad – råd og tips

Noen grunnleggende ord om menighetsblad:

 • Mange fler enn bare de som går ofte til gudstjeneste, leser menighetsblad. Husk derfor å skrive for folk flest i soknet, ikke bli for «indrekirkelig» i språk og temavalg.
 • Husk at menighetsbladet også kan brukes som formidler av trøst eller trosopplevelse, ord som kan nå dem som aldri finner veien til kirken. Kirke er mer enn bare aktiviteter!
 • Jobb spesielt med forsiden! Den er ofte avgjørende for hvorvidt bladet i det hele tatt blir med inn fra postkassen.
 • Sett opp en utgivelsesplan for hele året, og la alle stoffleverandører samt stab og frivillige få den tilsendt. Planlegg utgivelsene opp mot aktuelle arrangement i din kirke.
 • Sjekk ulike trykkerier jevnlig, konkurranse på dette området gir lavere pris
 • Husk også at dersom dere ønsker det, så kan dere be trykkeriet om å sende faktura uten moms (Lov om merverdiavgift § 6, 4)

Det som bør være med i hvert nummer:

 • Kolofon (hvem som utgir menighetsbladet, kontaktinformasjon med telefonnummer og epostadresse)
 • Oversikt over staben i kirken
 • bilde, tittel, telefon og epostadresse til den enkelte ansatte
 • bilde av kirken, med adresse
 • adresse, telefonnummer og åpningstider til kirkekontoret
 • Gudstjenesteliste og aktiviteter
 • Oversikt over døpte, konfirmerte, vigde og begravde
 • Utleiemuligheter og -priser på kirkens lokaler, der dette er aktuelt 

Tips til større leseglede, økt lesbarhet og bedre design:

 • Lag luftige og ryddige sider
 • Varier utseendet på overskriftene, skill de ulike sakene også visuelt
 • Overraskende overskrifter fanger oppmerksomheten til leserne
 • Ingressen bør være en spennende og overordnet inngang til teksten, ikke bare de første tre setningene i brødteksten
 • Bilder fanger blikket, bildetekster leses – jobb med dette
 • Husk at det bør være sammenheng mellom bilde og overskrift
 • Ikke vær redd for å deske (redigere) en sak som andre har skrevet, ofte er innsendte saker lange og kan hende lite poengterte, utøv redaktøransvar og gjør saken mer lesbar
 • Bruk farger når det er mulig, men ikke overdriv
 • Gudstjeneste- og aktivitetsoversikt bør være i napp-ut-design til oppheng i hjemmet, bruk gjerne fargekoder eller andre grafiske effekter for å hjelpe målgruppa til å finne sine aktiviteter
 • Samle annonsene, dette gir bedre oversikt. Og plassér dem gjerne på en venstreside. Høyresidene bør tilgodeses med redaksjonelt stoff.

Ideer til stoff: Tenk mennesker mer enn saker, vedtak og bygg!

 • Salmestafett – hva er lokale profilers favorittsalme?
 • Årets konfirmanter: Hva tror de? Hva gjør de? Kanskje de til og med kan lage noe stoff?
 • Bilder av konfirmanter for 10-20-40 år siden, hvem finner bestemor eller onkel på bildet?
 • Feature-sak om noe relevant for menigheten, med gode bilder, gir leseglede
 • Hvor ble det av dem? Finn tidligere ansatte eller frivillige som har markert seg i menigheten for en del år siden, hva gjør de nå?
 • Enquète/fem på gata – hva var sommerens største opplevelse, hva var det beste du gjorde for noen andre i vinter, hva er ditt favorittferiested? Tenk bygdeblad
 • Lokale «kjendiser» (eks skuespiller, ordfører, tidligere stortingsrepresentant, akademiker, idrettshelter) mener ofte noe interessant om sitt fag eller andre aktuelle tema – intervju om dette
 • Sett opp egne annonser til arrangement i lokalkirkens regi
 • Egen barneside med aktiviteter for/med barn. Bilder av barn «in action» er alltid oppmerksomhetsskapende. Men husk å få foreldretillatelse til avbilding i bladet!
 • Lokal kuriosa om kirken
 • Detaljer i kirkerommet
 • Kjente folk på gravlunden

Prøv å unngå:

 • Alt for mye farger, det er vanskeligere å lese når fargene konkurrerer om oppmerksomheten
 • For lite format, det blir vanskelig å lese teksten, og krevende å få fin layout. A4 er best.
 • Annonse på forsiden, hvis nødvendig, plasser litt diskret
 • Anonyme skribenter, skriv navn på forfatter på alle sakene
 • Forstyrrende trykk på baksiden av tekstside
 • Å være usynlig, når menighetsbladet er en del av et kommunalt blad, må det synes på forsiden
 • Ord og bilder som gir et stillestående (les: oppstilt, konstruert/som forventet) inntrykk. Skap levende øyeblikk/liv/overraskelser/smil/glede/aktivitet.