Pinse

Pinsen er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus sto opp fra de døde på påskedagen (50. påskedag). Dagen er til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Dagen regnes som fødselsdagen til den kristne kirken. Den første menigheten ble dannet i Jerusalem. Herfra har evangeliet spredt seg til hele verden.

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuót som ble feiret den femtiende dagen etter pesach.

Pinse er den tredje store høytiden i den kristne kirke. Pinsen skal markere at Gud sendte sin talsmann til jorda: Den hellige ånd.

Peter og de andre disiplene var både redde og umotiverte etter at Jesus hadde forlatt dem og reist tilbake til himmelen. Men da Den hellige ånd kom, fikk de ny kraft, se starten av Apostlenes gjerninger. Les hva Jesus sier i Johannes 14 og 16 om sin talsmann.

Den hellige ånd er Guds ånd – den tredje personen i guddommen. Han er tilgjengelig for alle mennesker. Du får Ånden i dåpen – og siden kan Ånden erfares på ulike måter. Ofte har det med kraft og motivasjon å gjøre.

Det er flere symbol som blir brukt på pinsen. Mest kjent er en ildtunge, men duen er også mye brukt.

Pinsen leder også til å snakke om misjon, bringe budskapet om Kristus videre.

 

Hvordan kan vi arbeide med pinsehøytiden i hjem og kirke?

• arbeid med økumenikk

• velg et misjonsfelt, bli kjent med det

• få kontakt med misjonærer

• innsamling til gode formål, penger og klær

• lage et stort selskap for å markere kirkens fødselsdag

• bli kjent med kirkebygningen og de som jobber der

• friluftsgudstjeneste

• forbønnstjeneste

• aftenbønnrituale

• tur med familien/menigheten; se at naturen våkner til liv etter vinteren,

spill og lek, grilling, nistekurv