Adventstiden

Kirkeåret starter nå!

Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus. Bibeltekstene i adventstiden fokuserer på to ankomster. Den første er da Jesus kom som et lite barn, den andre er da Jesus skal komme igjen for å skape en ny jord. Julens bibeltekster peker på hva det vil si at Gud ble menneske gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. Juleevangeliet forteller oss at Han kom som et menneske. Gud ble som en av oss, født som et barn.

Lysene tiltar i styrke 
Adventstiden markerer vi med å tenne ett nytt lys på hver av de fire søndagene. Det er en gammel og fin skikk. Lyset tiltar i styrke jo mørkere det blir ute og jo nærmere vi kommer det store lyset: Kristus som blir født i en stall.

Viktigere enn gavene
I adventstiden er den liturgiske fargen fiolett, – kirkeårets botsfarge. Derfor pynter vi med fiolette lys og duker. Fiolett er også fastens farge. Mange markerer adventstiden som fastetid. De ønsker å bruke denne tiden til å leve et enklere liv, og å være sammen med andre mennesker. Å gi hverandre tid, er viktig.

Første søndag i adventstiden
er kirkens «nyttårsdag». Da begynner et nytt kirkeår. Denne dagen er det den voksne Jesus som står i sentrum. Prekenteksten forteller oss at han er oppfyllelsen av Det gamle testamentets profetier om Messias. Det er han det handler om, når profeten Sakarja forteller om kongen som kommer ridende på et esel.

Andre søndag i adventstiden
handler om at det skal komme falske profeter som urettmessig kaller seg Messias. Men først når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, skal enden komme, det vil si tiden da Jesus kommer synlig tilbake til jorda.

Tredje søndag i adventstiden
er vi tilbake til spørsmålet om den voksne Jesus fra Nasaret virkelig er den Messias som folk har ventet på. Jesus svarer med å peke på hva som hender der han er: Blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve hører. 

Fjerde søndag i adventstiden
lar kirken døperen Johannes komme til orde. Han sier noe om at han selv er uviktig, og at Jesus er den det hele dreier seg om. Han er så enestående, sier Johannes, at jeg er ikke engang er verdig til å løse sandalremmen hans.

Hva kan hjemmene gjøre i adventstiden?
Mange kjøper adventskalendre med sjokolade eller gaver for hver dag. Fokus kan da lett bli hva hver enkelt skal få, ikke hva hun eller han kan gi. Forventningene til jul kan da også bli borte.

Her er noen forslag til alternative adventskalendre:

  • Trapp. Lag en liten trapp med et ekstra stort trinn for hvert 8. trinn. Dette store trinnet gjør du fire ganger slik at det til sammen blir 24 trinn. La et lys eller et bilde av en engel følge trinn for trinn. Når du kommer til de store avsatsene, som legges til søndagene, setter du ett lys på første, to lys på neste, og så videre. Til slutt er du kommet fram til det 24. trinnet: det er julaften!
  • Fest 24 poser på en snor hvor du kan legge noe oppe i, for eksempel en eller flere brikker til et puslespill, og på julaften har du et helt bilde.
  • En lapp for hver dag hvor du skriver ned en aktivitet som du kan gjøre alene eller sammen med andre
  • En lapp hvor det står skrevet hvem du kan gi gaver til, en som trenger noe. Enten kan du lage noe eller finne noe som du har hjemme.
  • En lapp hvor det står noe fra en julesang, så er det konkurranse om å finne ut hvilken sang strofen er hentet fra. Syng sangen.

Hyggestund
Ha en hyggelig samlingsstund hver ettermiddag eller kveld.
Tenn et adventslys, spis litt god mat eller frukt

  • Les et stykke fra en adventsbok, dikt eller bibelfortelling
  • Lær nye advents- og julesanger, eller hent noen fram fra glemselen