Kirkelige høytider

Dette er de to første artiklene om kirkelige høytider, artikler om andre høytider kommer siden. Påskeartikkelen inneholder også fakta om dager som trolig er ferdigmarkert når dette kommer på trykk i menighetsbladet, men redaktøren kan selvfølgelig fjerne og legge til etter eget ønske i teksten.

Les om faste og fastelavn her.

Les om jula her.

Les om allehelgensdag her.

Les om adventstiden her.

Les om bots-og bønnedag her.

Les om påske her

Les om pinse her

Les om olsok her

Les om sankthans her