Kirkeinteriør

Kirkens liturgiske møbler og inventar

Skrevet av kirkebyggkonsulent Ove Morgen Berge, omb@kirken.no. Artikler om andre kirkelige elementer kommer siden. Tanken vår er at dette er en god inngang til en egenprodusert artikkel med bilder om egen kirke og eget interiør.

I kirkerommene våre er det en del elementer som vi oppfatter som selvsagte, og som må være der for at det skal være et kirkerom. Hvilke gjenstander er dette, og hva er bakgrunnen for deres plass i kirkerommet?

Februar 2014

Prekestolen

I den lutherske kirke har prekestolen en sentral rolle. Den er et redskap for at flest mulig i kirken skal høre og se presten, men er òg en manifestering av ordets plass i gudstjenesten.

Desember 2012:

Alterringen

Alterringen er i utgangspunktet et praktisk element som kom som et resultat av at det ble vanlig å knele ved nattverden. Det er ingen teologiske tanker knyttet til selve det fysiske elementet. Les mer her.

August 2012:

Døpefonten

Dåp kommer fra lavtysk dope, å dyppe, og etter gresk baptism med samme betydning. Font kommer opprinnelig av latin fons, som betyr «kilde». Les mer.

Mars 2012:

Alteret

Kanskje det mest sentrale elementet i kirkerommet – alteret – er kirkerommets midtpunkt liturgisk sett. Alteret er brennpunkt i kirkens handlinger. Les mer.