Diverse artikler

 

Her finner du artikler som du fritt kan trykke i menighetsbladet.

2017 – hva skjer i kirken?

En artikkel med spørsmål og svar om hva endringen 1. januar 2017 innebærer for ansatte og medlemmer i kirken.

På flukt i jula

Artikkel på nynorsk og bokmål om barn som flykter fra IS, vist gjennom jenta Lavania fra Sinjar. Artikkelen er levert av Kirkens Nødhjelp.

Døtre til salgs

Artikkel fra Norges Kristne Råd om arbeidet mot trafficking. Knyttet opp til «Global uke mot moderne slaverei», 13.-20. november.

Juleartikkel til kyrkjeblad

Kirkens Nødhjelp har laga ein artikkel om Maria i Aust-Kongo, ho er valdtektsoffer og lev aleine saman med sonen Victor. Tekster på både nynorsk og bokmål.

En oppvekst varer livet ut

Blå Kors setter søkelyset på å se barna rundt deg, og heller være bekymret for omsorgssvikt en gang for mye enn en gang for lite.

Et barn er født på kirkebakken

Kirkens Nødhjelp har skrevet en tekst om livet til en liten familie i borgerkrigsherjede Sør-Sudan. I artikkelen kommer det fram hvor viktig det er med vannforsyning og annen nødhjelp, noe alle kan bidra til ved å gi støtte til Kirkens Nødhjelp.

Behov for kristne adoptivforeldre

Organisasjonen Inoradopt trenger kristne familier til barn fra landene Kenya og Taiwan. Det er krav fra disse landene at adoptivsøkerne har kristen tro, og dette er en artikkel som oppfordrer til dette.

Fasteaksjon i april

Tekst og bilder fra Kirkens nødhjelp. Ein artikkel som informerer kyrkjelyden om hva pengane skal gå til i årets fasteaksjon.

Jul i Malawi

Tekst og bilder fra Kirkens Nødhjelp. En artikkel som oppfordrer til å gi gave til organisasjonen for utvikling av helsetjenester i det afrikanske landet.

Salmebokaksjon

Tekst om Norsk salmebok 2013 (N13) som kan tas i bruk fra Første søndag i adventstida. Litt om innholdet i N13 og om verdien av salmer.

Stortingsvalget må bli et klimavalg!

Intervju med en bestemor og hennes datterdatter. Bestemor er medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon og datterdatteren er miljøagent.  Bilder ligger ved, og større utgaver kan du få tilsendt ved å kontakte hilde.gunn.sletten@kirken.no

Egil Hovland in memoriam

Egil Hovland er et navn korsangere og kirkegjengere gjennom flere generasjoner nikker gjenkjennende til.

Stat-kirke – hva nå? 

Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 21. mai. Men ikke alle vet at kirken har vært og er en viktig pådriver i prosessen.  Og nå er stat og kirke på rett vei – hver sin vei.