Menighetsblad

Variasjonen er stor blant menighetsbladene.Ingen vet nøyaktig hvor mange menighetsblad som gis ut, men det er trolig et sted mellom 400-500 forskjellige blader.

Mange av disse sendes også til oss i Kirkens hus, og kreative bladnavn som Talefoten, Be og hør og Helg og Heim finner veien hit sammen med andre publikasjoner kalt Kjerkebla’, Kirkebakken og Kyrkjeblad. De fleste bladene kommer ut i 3-6 eksemplarer i året, og mange er gitt ut over flere tiår.

Menighetsbladene er utvilsomt et viktig lokalt bindeledd mellom folk og kirke. Bladene havner gjerne i alle soknets postkasser, enten ved ombæring av trofaste støttespillere i kirken, eller distribuert i vanlig postombæring. Arenaen er en unik møteplass mellom kirken og de som går ofte, like mye som de som går sjelden i kirken.

Populært lesestoff
For at menighetsbladene leses, det er det liten tvil om. I en undersøkelse fra år 2000 (Kifos Kirkemedlemsundersøkelse) kommer det fram at 41 prosent av de spurte leser sitt menighetsblad «hver gang» eller «så godt som hver gang», mens 32 prosent svarte at de leser det «av og til». Kanskje sitter dere lokale menighetsbladredaktører med samme inntrykk – det dere gir ut er lokalstoff folk flest vil ha med seg!

Magnhild Landrø, kursholder, journalist og utgiver av flere menighetsblad, laget i 2013 en rapport om menighetsblader. Her ligger mye informasjon om hva som leses i menighetsbladene, og gode tips til å lage gode blader. Last ned hele rapporten her.

Ymse tilbud til deg
Noen av oss i redaksjonen i kirkeaktuelt.no har bladd oss gjennom en rekke av bladene vi får tilsendt. Og det er mye godt lesestoff rundt omkring! Vi har imidlertid laget en tipsliste som dere gjerne kan ta en titt på, den ligger under fanen Menighetsblad øverst på denne siden. Her ligger også artikler dere kan bruke fritt, eller forslag til introduksjoner på saker dere bør lage lokale vrier på. Søndagsskolen har også utarbeidet helt nye sider til fri bruk i menighetsblad, og Grønn hverdag leverer miljøtips og illustrasjoner. Menighetsbladet bør også tilby små smilehull, og du kan hente ut striper fra tegneserien Kaffekroken, på nynorsk eller bokmål.

Tips å dele?
Mange sitter med gode erfaringer fra sitt arbeid med menighetsblad. Har du noen tips du kan dele med andre? Hvis du har noen gode innspill som andre kan ta med seg i sitt arbeid, vil vi gjerne at du sender det til oss, så kan det deles med flere. Hvilke artikler har gjort størst inntrykk, hvilke saker har hatt god effekt på å mobilisere til kirkegang? Hvilke reportasjer har gitt innsikt, og hva har gledet leseren mest? Fortell oss på kirkeaktuelt@kirken.no eller kirkeaktuelt@kyrkja.no