Kyrkja i tal

I denne tabellen kan du sjå kor mange som deltok på gudstenester i dei ulike bispedømma.

I denne tabellen kan du sjå kor mange som deltok på gudstenester i dei ulike bispedømma.

Ei samanstilling av tal ligg no tilgjengeleg for alle på kyrkja.no. Her har Kyrkjerådet fått laga ei oversikt over kyrkjelege handlingar bispedømmevis og for heile landet sett under eitt.

Den norske kirke i tall erstattar den årlege tilstandsrapporten frå Kifo og tidlegare årbøker for Den norske kyrkja.
I oversikten finn du altså tal for kyrkjelege handlingar som blir telt i alle sokn gjennom året. Dei fleste tabellane går frå 2010-2014. Andre og eldre tal er tilgjengeleg i Statistisk sentralbyrås Kostra-database.
Men dei lange linene i oppslutning om dåp, konfirmasjon, vigsel og inn- og utmelding er med; tala frå 1950 fram til 2014 er å finne i heftet.

Den norske kyrkje i tall finn du her

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv, Kirkeordning og tagget , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *