Kristen liturgi i kyrkja

Bispemøtets arbeidsutval (Atle Sommerfeldt, Borg, Halvor Nordhaug, Bjørgvin og fungerande preses og Stein Reinertsen, Agder og Telemark) presenterte veiledninga om religionsmøtet i kyrkjelege handlingar. (Foto: Bispemøtet)

Bispemøtets arbeidsutval (Atle Sommerfeldt, Borg, Halvor Nordhaug, Bjørgvin og fungerande preses og Stein Reinertsen, Agder og Telemark) presenterte veiledninga om religionsmøtet i kyrkjelege handlingar. (Foto: Bispemøtet)

Korleis møte folk frå ulike religionar i samlande, kyrkjelege seremoniar? Det er ikkje alltid eit enkelt spørsmål, men Bispemøtet har kome fram til nokre retningsliner.


I eit pluralistisk samfunn er det ikkje uvanleg at folk med ulike religiøse standpunkt finn saman, og at dei må finne ut av korleis til dømes ei gravferd skal handterast – med heilage tekster frå fleire religionar.

Bispemøtet har i februar-møtet kome fram til ei rettleiing, med overskrifta Religionsmøtet ved kirkelige handlinger. Her står mellom anna at det er naturleg at det berre er kristne tekstar som kan brukast i ein liturgisk samanheng.

Les heile rettleiinga her.

Denne artikkelen er i kategorien Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid, Økumenikk, Religionsdialog.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *