«Kirke-bygging»

Høy stemning da hundre av kirkens merkantilt ansatte satte hverandre i stevne. (Illustrasjonsfoto - ingen hadde tid til å ta bilde i Bergen i vår)

Høy stemning da hundre av kirkens merkantilt ansatte satte hverandre i stevne. (Illustrasjonsfoto – ingen hadde tid til å ta bilde i Bergen i vår)

I Bergen var det nylig storsamling for å bygge kirke. Ikke kirke med spir, tegnet av arkitekter og reist av håndverkere, men samling med kirkens merkantilt ansatte. Dette er kirkens «det nye vi».

Prosjekt 2017 handler blant annet om at kirken får på plass felles systemer og rutiner for LPR – eller Lønn, Personal og Regnskap – oppgaver som staten forvalter i dag. Når kirken blir eget rettssubjekt og prester, bispedømmeråds- og sentralkirkelig ansatte overføres til samme arbeidsgiver, skal dette håndteres «inhouse». Tjenestenivå og deling av oppgaver mellom kunde og leverandør fortsetter stort sett som før. Det vil si at i mange tilfelle overtar ny leverandør de oppgavene DFØ gjør for oss i dag.

Andre treff med gjengen
Første samling for stiftsdirektørene og bispekontoransatte som jobber med arkiv, lønn og personal var på Helsfyr i Oslo i fjor. Nå i april dro hele gjengen til Bergen for å ha tre dager med plenum og gruppesamlinger – og sosialt fellesskap.
– Stemningen var god etter den første samlingen på Helsfyr der vi snakket om ny organisering og systemer. Det var veldig positivt å bli kjent, å finne ut av hverandres kompetanse og være sikre på at alle får den informasjonen de skal ha. Dette ville vi gjenta og videreutvikle, forteller prosjektleder for 2017, Kristine Ekeberg-Andersen.

De om lag hundre personene som deltok på samlingen har evaluert dagene i Bergen, og gjennomgående var deltakerne fornøyd med opplegget. Jevnt over fikk deltakerne bedre innblikk i endringsprosessene, og fikk se hvordan de nye LPR-systemene fungerer. Det var også veldig positivt at alle nøkkelpersoner fra leverandørene var til stede og fikk presentert løsningene.
– Systemet vi valgte etter den omfattende anskaffelsesrunden, er både brukervennlig og intuitivt – to viktige grunner til at vi valgte nettopp Tet som leverandør. Det er helt nødvendig for oss at for eksempel reiseregninger som potensielt skal benyttes av samtlige virkomshetsoverdratte medarbeidere fungerer godt og effektivt for både sluttbruker og fagbruker.

Hyggelig nytte
Samlingen var preget av det sosiale, og det å bli godt kjent med hverandre. Da vil treskelen være lavere for å melde frustrasjoner og frykt, og eventuelle utfordringer eller misforståelser kan løses før de blir til store problemer.
Framtida handler altså om at kirken får felles system og felles rutiner, noe som gir en form for «stordriftsfordeler». Dette gir større fagnettverk, mer stabilitet og mindre sårbarhet, og det blir lettere å utfylle hverandre ved behov. Moteordet «robust» skal passe på morgendagens kirke. Og alle står sammen om å få dette til.
– Alle 11 bispedømmene sendte minimum fem ansatte til Bergen disse dagene, og det opplever vi i Kirkerådet at er en tillitserklæring Det vitner om at vi alle har felles eierskap til prosessen, dette oppleves veldig fint. Det er rett og slett motiverende og inspirerende å møtes på denne måten, avslutter prosjektlederen.

Fakta om de nye løsningene:

  • skybasert løsning
  • 1.1.2017 blir dagens statstjenestemenn ansatt i Den norske kirke, blant annet 1200 prester
  • også de kirkelige fellesrådene skal tilbys å bruke tjenestene
Denne artikkelen er i kategorien Kommunikasjonsarbeid.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *