Ikke medlem, men ansatt?

Vigslede medarbeidere må være medlem i Den norske kirke, mener Bispemøtet. (Arkivbilde fra vigsling av biskop Atle Sommerfeldt. Foto: Johnny Leo Johansen)

Vigslede medarbeidere må være medlem i Den norske kirke, mener Bispemøtet. (Arkivbilde fra vigsling av biskop Atle Sommerfeldt. Foto: Johnny Leo Johansen)

Når kirken åpner for å vie personer av samme kjønn, er det mange ansatte i Den norske kirke som mener dette er rett, mens andre er uenige. Men hva hvis man føler man ikke lenger kan være medlem av kirken – men ønsker å fortsatt være ansatt?

På Bispemøtet 12.-13. september drøftet biskopene spørsmålet om medlemskapskrav og tilsettingsforhold (sak BM 20/16).

I en henvendelse fra KA til Bispemøtet vises det til at det har kommet henvendelser fra kirkelig fellesråd på bakgrunn av at enkelte ansatte vurderer og/eller varsler mulig utmelding av Den norske kirke som følge av vedtaket i sak KM 17/16 –  Kirkelig vigsel for likekjønnede par.

Vigslet medarbeider være medlem
Preses i Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien, oppsummerer samtalen i Bispemøtet slik: Kirkeansatte som melder seg ut av kirken kan ikke regne med å få dispensasjon fra medlemskravet.

– En kirkelig ansatt som melder seg ut av Den norske kirke skal ikke kunne forvente å få dispensasjon fra medlemskapskravet. Når det gjelder vigslede medarbeidere er det uaktuelt med dispensasjon, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Kirkeloven slår fast at alle kirkelige ansatte må være medlem av Den norske kirke, med unntak av ansatte som utelukkende arbeider på gravlunder. Dette er hjemlet i gravferdsloven.

Mulig dispensasjon
I enkelte tilfeller kan biskopen gi dispensasjon fra dette medlemskapskravet. Praksis til nå har vært å gi dispensasjon for søkere til ledige stillinger som allerede er medlem i utenlandske kirker – i de fleste tilfellene har det vært snakk om kirkemusikere. Bispemøtet ønsker å sikre at dispensasjonssøknader blir behandlet likt i bispedømmene.

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning og tagget , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *