Hvem underviser i kirken?

Overlevering av rapporten til Kirkerådet, fra venstre Kristine Aksøy, Kirkerådet, Morten Holmqvist, MF, Kjersti Asbjørnsen, Kirkerådet, Helene Horsfjord, MF, Paul Erik Wirgenes, Kirkerådet og Heid Leganger-Krogstad, MF. (Foto: Kirkerådet)

Overlevering av rapporten til Kirkerådet, fra venstre Kristine Aksøy, Kirkerådet, Morten Holmqvist, MF, Kjersti Kolbjørnsrud, Kirkerådet, Helene Horsfjord, MF, Paul Erik Wirgenes, Kirkerådet og Heid Leganger-Krogstad, MF. (Foto: Kirkerådet)

De siste ti årene har det vært store endringer i det tradisjonelle kateket-arbeidet i Den norske kirke. Og undervisningen er både mer omfattende og viktigere enn på lenge.


Med midler til trosopplæringsarbeid i etter hvert alle landets menigheter, har kateketene fått selskap av menighetsarbeider, trosoppæringsmedarbeidere, menighetspedagoger, koordinatorer av ulikt slag. Kjært barn har mange navn.

Et forskerteam på fem, under ledelse av førsteamanuensis Morten Holmqvist, har nettopp levert fra seg rapporten Kompetanse, utdanning og motivasjon: en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke.

Kjennemerker
Det er noen kjennetegn på denne arbeidsgruppa i vår kirke.
Den typiske undervisningsansatte jobber deltid, men vil gjerne jobbe mer. Hun har gjennomgående høy utdanning og den viktigste grunnen til at hun jobber i en menighet, er at hun har et personlig engasjement i kirken og det kirkelige arbeidet. Men det kan se ut til at mange opplever at de er alene om sitt fagfelt, og at det ikke alltid er klart hva som er oppgavene til den undervisningsansatte.

Morten Holmqvist synes dette er spennende forskning.
– Undervisningsfeltet har ekspandert voldsomt de siste ti årene, og det kan man se blant de ansatte. Det er større mangfold og mer variert kompetanse nå enn det var tidligere. Så er det jo veldig positivt å se at mange er tilfredse i jobben, de får gjort den viktigste jobben de er særlig motivert for –  forkynnelse av evangeliet for barn og unge.

Alene i jobben
Men så er det også utfordringer knyttet til stillingen.
– Det er utfordrende at mange føler seg ensomme i jobben, og da er det viktig at kolleger og andre rundt er med og står sammen med menighetsarbeideren eller kateketen, slik at man drar lasset sammen. Mange forteller at det er vanskelig å stå i tjeneste mellom daglig leder og prest, og hvem samarbeider man tettest med. Og det er ikke alltid samsvar mellom prosjekttekningen til en i undervisningstjenesten og en prest som jobber med en helt annen langsiktig tenkning.

Undersøkelsen slår fast at nesten tre av fire i utvalget har erfaringer med kristent ungdomsarbeid, og dette var av stor betydning for å velge å jobbe i kirken. Konfirmasjonstiden er også viktig, men kun for hver femte i utvalget. Det er tydelig at å bli sett over tid er viktig for rekruttering.

Mer forskning framover
Kirkerådet har inngått en rammeavtale med Det teologiske menighetsfakultetet om å forske på trosopplæringsreformen i en treårsperiode, og dette er første rapport. Den kan lastes ned i sin helhet under. Forskerne i gruppa er, i tillegg til Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Torgeir Sørensen, Helen Horsfjord og Gunnar Heiene.

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv og tagget , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *