Høringssvarene strømmer på

veivalg_ny_kirkeordning_586Fristen for å uttale seg om høringsnotatet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» er 4. juni. Per 5. juni har har Kirkerådet mottatt omkring 879 høringssvar.

– Dette engasjerer folk i menighetene! Vi mottar høringsuttalelser som vitner om at man virkelig har satt seg inn i problemstillingene rundt arbeidet med fremtidig kirkeordning, sier avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet.

Hans medarbeidere skal fram til Kirkerådets møte i september sammenstille innspillene fra høringsinstansene.

– De veivalg Kirkemøtet 2016 skal gjøre i denne saken, vil legge føringer for senere utforming av kirkens ordninger. Dette er ordninger som trolig vil komme til å virke i lang tid fremover. Det er viktig at folk deltar aktivt for å påvirke alle som bestemmer denne endringsprosessen, sier Bekkelund.

 

Alle høringssvar kan leses på nettet

www.kirken.no/veivalg

 Les mer om arbeidet med ny kirkeordning her

www.kirken.no/kirkeordning

I høringsmaterialet som ble sendt ut i februar 2015, presenterte man denne visjonen for kirkeordningen:

Ny ordning for Den norske kirke skal bidra til
• at kirken kan utføre sitt oppdrag i en ny tid
• at de døpte kjenner glede ved å tilhøre kirken

Den nye ordningen skal sikre
• god kirkelig betjening over hele landet
• god ressursutnyttelse – mer kirke for pengene 

Ordningen skal bidra til å gi kirkens frivillige medarbeidere
• glede og frimodighet i arbeidet
• tro på fellesskapet
• tro på egne ressurser 

Ordningen skal bidra til å gi rådsmedlemmene
• glede ved å delta
• reell innflytelse
• gode beslutningsunderlag
• god administrativ støtte i arbeidet

 Ordningen skal bidra til å gi de ansatte
• glede i arbeidet
• tid til kjerneoppgavene
• tydelige og forutsigbare ledelsesstrukturer 

 

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning og tagget , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *