Hjelp unge til å stemme

Unge velgere vil kirken ha - og hvorfor ikke bringe urnen til velgerne i stedet for det motsatte? (Foto: Kirkerådet)

Unge velgere vil kirken ha – og hvorfor ikke bringe urnen til velgerne i stedet for det motsatte? (Foto: Kirkerådet)

Unges deltakelse i kirkevalget er viktig, både som delegater og velgere. Men kanskje må det legges litt ekstra til rette for å få de under 30 til å benytte stemmeretten sin.

Kirkevalget inviterer 3,1 millioner velgere til å være med å «skape framtidas kirke». En vesentlig andel av velgerne er unge studenter og elever.

En stor andel av disse velgerne møter på skoler og studiesteder i august. Forhåndsstemmingen starter 10. august etter at valgkortet har kommet i alles postkasse uka før. Dette er med andre ord et flott treffpunkt med unge kirkemedlemmer.

Kirke 18-30 utfordrer med dette bispekontorer og kirkekontorer, ungdomsarbeidere og valgmedarbeidere til å ta kontakt med studiestedet og gjøre avtale om å komme med informasjon og urne for forhåndsstemming ved studiestart.

Kjersti Kolbjørnsrud er Kirkerådets ansvarlige for aldersgruppa 18-30, og hun håper mange benytter seg av muligheten i august.

  • Oppstartuka på universitet og høgskole er preget av sosiale aktiviteter og studenter som skal finne seg til rette i nye miljø, og her er det flott om kirken kjenner sin besøkelsestid. Det er selvfølgelig viktig å få engasjement rundt kirkevalget, men det kan også være varig kontakt mellom menigheten og den nytilflyttede.

Les mer om valget her kirken.no/valg

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Kirkeordning og tagget , , .