Gratis inngang for ledsager

Konsertopplevelser skal ikke koste dobbelt ved at man må betale for ledsager. (Foto: Sveinung Bråthen)

Konsertopplevelser skal ikke koste dobbelt ved at man må betale for ledsager. (Foto: Sveinung Bråthen)

Noen må av ulike grunner ha med ledsager når de deltar på arrangement. Da er det viktig og riktig at ledsageren slipper inn uten billett.

En person med funksjonsnedsettelse, som har behov for assistanse for å kunne gå på et offentlig arrangement, kan søke sin kommune om å få ledsagerbevis. Ordningen er ikke lovpålagt, men tilbys i dag i nesten alle landets kommuner.

Et ledsagerbevis gir den funksjonshemmede anledning til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på blant annet offentlige kultur- og fritidsarrangement der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede må selv betale gjeldende inngangspris.

Det anbefales at alle menigheter ved kulturarrangement i kirken aksepterer ledsagerbevis når man selv står som ansvarlig arrangør og at man krever dette av ekstern aktør ved utleie.

For mer informasjon om ledsagerbevisordningen, se her.

Denne artikkelen er i kategorien Kirkemusikk, Kommunikasjonsarbeid, Kultur.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *