Globusagent

Hele verden på en asfalt hos globusagentene. (Foto: Gunn Elisabeth Edvartsen)

Hele verden på en asfalt hos globusagentene. (Foto: Gunn Elisabeth Edvartsen)

Er misjon en integrert del av trosopplæringen i din menighet? Har dere et godt prosjekt som kan videreutvikles og deles med andre? Da er det mulig å søke om midler til dette.

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) utlyser et stipend på kr 50 000 med søknadsfrist 15. april.

Hensikten med stipendet er å stimulere menighetene til å gjøre misjonsprosjektet til en ressurs i trosopplæringen. Alle menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med én av misjonsorganisasjonene i SMM kan søke.

Nye stipendmottakere

 lyses altså stipendet ut igjen, og beløpet på 50 000 kroner kan deles mellom flere prosjekter. En menighet kan bare motta stipendet en gang. Alle som har misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene (Arepoagos, Den norske israelsmisjon, Himalpartner, Det norske misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen og Stefanusalliansen) kan søke. Se www.menighetogmisjon.no

Kort, men langsiktig reise
I fjor ble prosjektet Globusagenter for 2.-4. trinn støttet med 20 000 kroner av dette årlige stipendet. Prosjektleder Gunn Elisabeth Edvartsen i Skjeberg samarbeidsområde i Sarpsborg forteller om suksessen.

– Globusagenter er for 2.-4. trinn og bygger på konseptet Tårnagenter. Deltakerne er agenter og skal løse oppdrag, samle poeng og de reiser fra sted til sted – over globusen. Barna får agentpass som de samler klistremerker eller stempel i etter hvert som de løser oppdrag.

SMM-stipendmidler kan sende døpte ut på en lang mental reise - med eller uten kano. (Foto: Gunn Elisabeth Edvartsen)

SMM-stipendmidler kan sende døpte ut på en lang mental reise – med eller uten kano. (Foto: Gunn Elisabeth Edvartsen)

70 barn deltar på opplegget, og det er stapp fullt. Edvartsen forteller at de fyller noen hull i familieplanleggingen.

– Vi bruker skolens plandager og har bo hjemme-leir i de to dagene før skolestart, når fellesferien er over og SFO er stengt. Da har vi den første dagen en vandring gjennom en av Paulus’ misjonsreiser og gir en innføring i hvordan Jesus oppfordret oss til å spre evangeliet – altså misjonsbefalingen. Den andre dagen har vi fokus på et misjonsprosjekt. Vi samarbeider med NMS-U og har vært innom flere prosjekter så langt.

Prosjektlederen håper at mange kan dra nytte av ideene de har utviklet.

– Jeg jobber nå med å lage noen gode maler for både bo hjemme-leiren og lokale samlinger som andre skal kunne laste ned og bruke i sine menigheter.

Konkret og delbart
Ved tildelingen i 2015 vil man særlig prioritere menigheter som ønsker å utvikle konkrete opplegg for hvordan misjon kan bli integrert i breddetiltak som LysVåken, Tårnagent, babysang, lokalt utarbeidede tiltak eller lignende. Det legges vekt på at oppleggene som utvikles kan brukes av andre menigheter i ettertid.

Kriterier for tildeling
I vurderingen av søknadene vil en legge vekt på følgende generelle kriterier i prioritert rekkefølge

  • God og tydelig sammenheng mellom trosopplæringstiltaket og menighetens misjonsprosjekt
  • Bred involvering av flere grupper i menighet og lokalsamfunn
  • God kontakt/samarbeid med misjonsorganisasjon
  • Nedslag i gudstjenesten (med internasjonalt preg)
  • Fokus på enhet og gjensidighet med kirker i andre land
  • Skape engasjement og utfordre til tjeneste
  • Formidle en levende tro

I tillegg ser man etter disse kriteriene:

  • Realisme/gjennomførbarhet
  • Tydelig plan for gjennomføring, inkludert budsjett
  • Kreativitet og utprøving av noe nytt

På sikt vil vi søke å oppnå en god spredning når det gjelder stipendmenighetenes totale ressurser, geografi og profil.

Betingelser
Det legges ikke begrensninger på hvordan pengene benyttes. Det må imidlertid framgå av søknaden hva stipendet konkret skal brukes til og synliggjøres i totalbudsjettet.

Menigheten forplikter seg til å lage en rapport på 2-4 sider med regnskapsoversikt. Frist for dette blir gitt i tildelingsbrevet. Rapporten skal kritisk vurdere gjennomført prosjekt og gjøre rede for hvordan menigheten vil arbeide videre med misjon i trosopplæringen. Vi oppfordrer også til å ta kontakt med den misjonsorganisasjonen menigheten har avtale med, og/eller misjonsrådgiveren i deres bispedømme, med tanke på å samarbeide om å definere/utforme prosjektet.

Søknad
Søknadsfristen for 2015 er 15.april, og menighetene vil motta svar innen 1. juni samme år.
Søknaden sendes til post.kirkeradet@kirken.no med kopi til knut.hallen@kirken.no

Spørsmål og henvendelser kan rettes til daglig leder SMM: knut.hallen@kirken.no eller til misjonsrådgiveren i ditt bispedømme.

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv, Økumenikk og tagget , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *