Global uke mot moderne slaveri

globaluke_586Millioner av mennesker i verden lever som slaver på grunn av menneskehandel, dårlige arbeidsvilkår eller annen utnytting. Flyktningstrøm og klimaendringer øker faren for at flere tvinges inn i slaveri-lignende forhold. Og det skjer også her i Norge.
Norske menigheter og grupper inviteres til å markere Global uke mot moderne slaveri 13. – 20. november. Det er kirkene samlet i Norges Kristne Råd (NKR) som går sammen om den økumeniske uka. Menighetene oppfordres til å ta slaveri-temaet inn i gudstjenesten, konfirmant- eller ungdomssamlingen, bibelgruppa, seniortreffet. Ambisjonsnivået bestemmes lokalt.

En del menigheter er godt i gang med å markere uka, men det er bare å kaste seg på. Et tips er å velge enten 13. eller 20, november, og legge inn et 5-10 minutters innslag eller ta med en av bønnene. Teksten for 13. nov. fra Lukas om den krumbøyde kvinnen passer godt til temaet moderne slaveri, men også tema for domssøndagen 20. november.

Få besøk av prekenholder
Norges Kristne Råd kan bidra med prekenholder eller andre ressurspersoner, så langt det lar seg gjøre. Ta kontakt med Janne Dale Hauger, jh895@kirken.no i Kirkerådet eller Elin Finneset Sæverås eller efs@norkr.no i Norges Kristne Råd.

Byggeklosser til alle
Materiell med byggeklosser til gudstjeneste, opplegg for ungdom og konfirmanter, film- og samtalekveld, m.m. legges på globaluke.no snart.  Ca. 17. oktober kommer et inspirasjonshefte om Josef-fortellingen og moderne slaveri.

Søk om støtte
Mellomkirkelig råd utlyser 80 000 kr til menigheter som vil søke om støtte til markering av Global uke til bevertning, annonsering, musikalske bidrag, reiseutgifter eller andre kostnader.
Søknadsbeløp: opptil 15 000 kr.
For søknader opptil 5000 kr, kan hastesøknad sendes (uten frist). For ordinære søknader opptil 15 000 kr er søknadsfristen 1. oktober.
For mer informasjon, se søknadsskjema her eller kontakt rådgiver i Mellomkirkelig råd, Kirkerådet, Janne Dale Hauger jh895@kirken.no.

PS: Samme tema kommer opp under Global uke 2017. Da sammenfaller det med «Mennesket ikke til salgs» og reformasjonsgudstjenesten 19. november.

Velkommen med. Mye eller lite – alt teller!

Denne artikkelen er i kategorien Forbruk og rettferd, Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid.

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *