Fra Busan til lokalmenigheten

Jon Olav Hjelde tar inspirasjon med seg hjem fra Sør-Korea - og mener norske menigheter kan tenke mer økumenisk arbeid for sine unge. (Foto: Kirkerådet)

Jon Olav Hjelde tar inspirasjon med seg hjem fra Sør-Korea – og mener norske menigheter kan tenke mer økumenisk arbeid for sine unge. (Foto: Kirkerådet)

Generalforsamling i Kirkenes verdensråd – i Sør-Korea – kan virke fjernt for lokalmenigheten. Men det er mer relevant enn du kanskje tror…

Jon Olav Hjelde (24) fra Trondheim var en av 120 ungdommer som hjalp til under Kirkenes verdensråds generalforsamling i Busan i Sør-Korea tidligere denne måneden. Nå vil han ha mer økumenikk i lokalmenighetene.
– Jeg hadde kanskje en del oppfatninger fra før om folk fra andre kirkesamfunn, så blir man kjent og får avkreftet mye, sier Hjelde.

Teologistudenten på Det teologiske menighetsfakultetet holder på med fjerde året av studiene, og har allerede rukket å være ute i praksis som prest. Han meldte seg som «steward» under generalforsamlingen fordi han er interessert i økumenikk og samarbeid på tvers av kirkesamfunn, både lokalt og internasjonalt.

Les mer om Den norske kirkes deltakelse under generalforsamlingen.

Hvordan vi forholder oss
– Jeg synes det er relevant å holde seg oppdatert på hva Kirkenes verdensråd arbeider med, fordi det handler om hvordan vi forholder oss til andre kirkesamfunn, sier Hjelde.

En svær internasjonal generalforsamling som Kirkenes verdensråds kan raskt oppleves som fjern fra hverdagen i norsk menighetsliv, men teologistudenten er ikke enig at det er irrelevant.
– Selv om det kan være mye tåkeprat fra talerstolen, er det i bunn og grunn de store ordene om evangelisering, fred og rettferdighet det snakkes om. Dette er jo det samme man er opptatt av i lokalmenighetene. Vi er alle fredsarbeidere, sier han.

Gjør noe konkret!
Hjelde er opptatt av at lokalmenighetene også kan gjøre noe konkret ut av engasjementet.
– En ting er å bruke prekenen eller kunngjøringene til å fortelle om KVs arbeid, men det er også mulig for lokalmenighetene å delta ved å gi penger til Kirkens Nødhjelp eller misjonsorganisasjoner som jobber med de samme tingene, sier Hjelde.

Les uttalelser fra generalforsamlingen.

Tips til hvordan du kan drive økumenisk samarbeid rettet mot ungdom i din menighet:
1) Arranger felles ungdomsklubb
2) Arranger økumeniske gudstjenester
3) Invitere til felles kirkekonserter
4) La konfirmantene besøke ulike menigheter som en fast del av undervisningen
5) Bruk hverandres lokaler til arrangementer
6) Arranger felles juletrefester

Les mer om generalforsamlingen.

KVs generalsekretær Olav Fykse Tveit og til venstre His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians. (Foto: Kirkerådet)

KVs generalsekretær Olav Fykse Tveit og til venstre His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians. (Foto: Kirkerådet)

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Diakoni, Internasjonalt, Økumenikk og tagget .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *