Ledige prosjektmidler

Friluftsgudstjeneste i sør, her fra gudstjeneste i Sør-Sudan. (Foto: Lilleborg kirke)

Den norske kirkes nord/sør-informasjon har penger de gjerne vil dele ut. Søknadsfristen er 1. mai. Formålet med støtten er å stimulere til økt engasjement og aktivitet i forholdet mellom Nord og Sør.

Hilde Gunn Sletten er rådgiver i Kirkeråde, og hun svarer på spørsmål prosjektmidlene:

Hvem kan søke om disse midlene?
Pengene skal gå til menigheter, bispedømmer, organisasjoner, ulike grupper og enkeltpersoner innenfor Den norske kirke som ønsker å fokusere på klima, forbruk og rettferd, utveksling mellom nord og sør, og som forsøker å drive et holdningsskapende arbeid blant kirkens døpte medlemmer.

Hilde Gunn Sletten er rådgiver i Den norske kikres nord/sør-informasjon. (Foto: Kirkerådet)

Hvem har fått denne støtten tidligere?
Mange kateketer, diakoner og ungdomsledere i Den norske kirke søker om støtte, men jeg skulle ønske at mange flere var oppmerksom på muligheten. Kriteriene ligger tilgjengelige på kui.no, og det er egentlig åpent for mange flere.

Hvorfor er dette viktig arbeid – det brukes jo en del penger på dette?
Det er viktig at vi i Norge opplever og forstår at vi er en del av hele kloden. Mange av oss lever som om vi holder til i en boble, og det er ikke slik vi tror at Gud ønsker det.

For det første har Gud skapt en klode som vi skal ta vare på, og for det andre er han en levende far for alle mennesker. Det betyr at vi er søsken på Guds jord. Vi har en oppgave å være levende opptatt av både jorda og menneskene som bor på den. Det gir oss ansvar, men også store gleder når vi våger å gå ut og ta det ansvaret. Og nå er vi heldige som har fått økonomi fra Norad som menigheter og engasjerte kirkefolk kan benytte seg av, nettopp til dette.

Hvordan blir man valgt ut til å få penger til informasjonsarbeid?
Bare send en søknad. Søknadskjemaet finner du på kui.no. Alle søknader blir velvillig behandlet, og så sant det kan forsvares innenfor kriteriene vil man få tildelt midler.

Hvor mye penger kan man få innvilget?
Det er vanlig å søke mellom 5.000 og 15.000 kroner. 15.000 er maksbeløpet.

Må man gjøre rede for hvordan pengene er brukt?
Ja, det er viktig. Det må lages en rapport etter at prosjektet er fullført.

Kontakt gjerne Hilde Gunn Sletten direkte om du lurer på noe; hilde.gunn.sletten@kirken.no eller 23081276

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av midler finner du her.

 

Denne artikkelen er i kategorien Diakoni, Gudstjenesteliv, Internasjonalt, Religionsdialog og tagget , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *