Feil i håndbok

Omslag_HANDBOK_2015_586I Håndbok for menighetsråd 2015-2019 står det nederst på side 25 at hver menighet skal avholde årsmøte innen 1. mars. Dette stemmer ikke.

Feilen er en følgefeil fra en tidligere utgave av håndboka. Kirkerådet beklager at denne feilen ikke er blitt oppdaget i korrekturgjennomgangen av siste utgave.

I regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 9 heter det:

«Menighetsrådet utarbeider innen 1. mars hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten legges frem for årsmøtet/menighetsmøtet og oversendes kirkelig fellesråd, prosten, bispedømmerådet og andre som menighetsrådet bestemmer.»

I samme avsnitt i håndboken (nederst på side 25) opplyses det også at menighetsmøtet innen samme frist skal motta rapport om regnskapet. Det er selvsagt ønskelig, men i virksomhetsreglene er det ikke noe pålegg om dette. (Det vil uansett for de fleste menigheter være umulig å legge frem et revidert regnskap innen 1. mars.)

 

Denne artikkelen er i kategorien Kirkeordning og tagget , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *