Fastekampanje for klima

Borg-biskop Atle Sommerfeldt er en av kirketoppene som deltar i aksjonen Bønn og faste for klimarettferdighet. Hva med deg? (Foto: Robert Dreier T. Holand)

Borg-biskop Atle Sommerfeldt er en av kirketoppene som deltar i aksjonen Bønn og faste for klimarettferdighet. Hva med deg? (Foto: Robert Dreier T. Holand)

Lørdag 1. mars starter kampanjen Bønn og faste for klimarettferdighet. Kirkeledere stiller til månedlig faste og bønn for klimaforhandlingene.

Hver første dag i måneden fram til FNs klimatoppmøte i desember vil en rekke kirke- og trossamfunns-ledere i Norge faste og be for klimarettferdighet. I tillegg forplikter de seg til ett eller flere handlingspunkter for å rette søkelys på klimasaken og kutte i egne karbonutslipp.

Lignende aksjoner pågår i andre land, se her.

Hvorfor?
Hensikten med kampanjen er å ta del i en verdensvid bevegelse som roper på ansvarlighet og reell framgang i de internasjonale klimaforhandlingene i solidaritet med de som rammes av klimaendringene. Ledere av trossamfunn vil gripe de mulighetene og virkemidlene de har til å påvirke norske myndigheter og folk i egne rekker, samtidig som de viser vilje til å redusere i egne utslipp. Kampanjen gir også anledning til å stoppe opp og reflektere over hvordan vi sammen kan finne mer bærekraftige måter å leve på.

I mange religiøse tradisjoner er faste en måte å vie Gud eller viktige etiske spørsmål en særskilt oppmerksomhet på, men den praktiseres på ulike måter. I den kristne tradisjonen er faste også et uttrykk for solidaritet med fattige og sårbare mennesker. Fasten vil bli praktisert på ulike måter blant de som deltar i kampanjen, i respekt for ulike tradisjoner og behov: Noen vil avstå fra mat hele døgnet, andre i tolv timer, mens noen av ulike årsaker ikke kan faste fullt, men avstår fra kjøtt og slutter opp om kampanjen gjennom bønn og ved å følge et eller flere av de andre handlingsalternativene.

Følgende personer har bekreftet at de vil delta fra og med 1. mars (og vi regner med at flere vil slutte seg til utover året):

  • Knut Refsdal, generalsekretær Norges Kristne Råd
  • Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
  • Einar Tjelle, assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
  • Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni
  • Biskop Atle Sommerfeldt
  • Jeffrey Huseby, generalsekretær i Det norske Misjonsselskap (NMS)
  • Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet
  • Rolf Ekenes, leder i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn
  • Søster Else-Britt Nielsen, Oslo Katolske Bispedømme
  • Inger-Ma Gabrielsen, Kvekersamfunnet

Kirkelederne vil konkret forplikte seg til ett eller flere av følgende tiltak:
1. Jeg vil be om klimarettferdighet og jeg vil faste fra morgen til kveld den første dag i hver måned fram til klimatoppmøtet i Lima i desember 2014.
2. Jeg vil gi et månedlig beløp (f. eks. tilsvarende beløpet jeg sparer på mat når jeg faster) til et klimaprosjekt som bidrar til å trygge hverdagen for klimautsatte. (Lenke: klimaformål å støtte)
3. Jeg vil bruke muligheter jeg får til å ta opp klimarettferdighet når jeg forkynner og underviser og oppfordre menigheter og enkeltpersoner til å be for klimaforhandlingene og for dem som er særlig utsatt for klimaendringene.
4. Jeg vil kutte i mine private klimautslipp ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
a) Redusere flybruk i forbindelse med jobbreiser og ta mer tog eller buss
b) Redusere bilbruken
c) Ha en kjøttfri dag i uken for meg selv og min familie
5. Jeg vil oppfordre forsamlinger og personer i mitt nettverk til å delta i bønn og/eller faste for klimaet.

 Aksjonssiden på Facebook

 

 

Denne artikkelen er i kategorien Forbruk og rettferd, Internasjonalt og tagget , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *