Få innsikt – bli ledsager

En del ledsagere følger palestinerne i den daglige køen gjennom grenseposten i Betlehem, inn til Israel. (Foto: Kirkerådet)

I dette tilfellet er det snakk om å være ledsager i et helt spesielt område, i Midtøsten. Ledsagerne kommer fra hele verden og er øyenvitner til hvordan livet under okkupasjon er.

Ledsagerprogrammet er en unik mulighet til å lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig sitasjon. I tillegg skriver og jobber du for å påvirke beslutningstakere i landet.

Kirkens Nødhjelp sender nå nye deltakere til Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel. Programmet gir en unik innsikt i konflikten og praksis fra arbeid i et aktuelt område.

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Programmets overordnede mål er å ledsage palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina.

Fakta om ledsagerprogrammet
– et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd
– opprettet i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. I Norge står Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges kristne råd, KFUK-KFUM Global og Kirkens nødhjelp bak programmet.
– ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er
– programmet bygger på prinsipper fra folkeretten, menneskerettighetene og resolusjoner fra FN
– Over 1000 ledsagere fra over 20 land har deltatt så langt. Norge har sendt over 140 ledsagere siden 2002
– deltakerne får utbetalt 9000 kr måneden i utenlandstillegg, og får dekket reise, forsikring og losji og litt lommepenger

Rekruttering og utreisetidspunkt
Ledsagerprogrammet har til enhver tid ca. 30-35 personer fra ulike land i syv team på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ledsagere rekrutteres en til to ganger i året.

Utlysningene finner du blant annet på Kirkens nødhjelps nettsider. Alle ledsagere er ute i tre måneder om gangen og har en overlapping på cirka to uker med den foregående gruppa.

Nå er det lyst ut nye stillinger med søknadsfrist 21. august 2013. Vi trenger til sammen 12 ledsagere (fire ledsagere i hver gruppe) til å reise ut henholdsvis 2. november 2013, 18. januar 2014 og 3. april 2014 (en av disse til 14. august 2014).

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker på ledsagerprogrammet:

Denne artikkelen er i kategorien Diakoni, Internasjonalt, Religionsdialog og tagget .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *