Døtre til salgs

Nikish og kollega fra Higher Ground underviser kvinner om trafficking. (Foto: Higher Ground, Nepal)

Nikish og kollega fra Higher Ground underviser kvinner om trafficking. (Foto: Higher Ground, Nepal)

I Nepal selges 10 000 kvinner og barn til prostitusjon hvert år. Å selge en datter blir «løsningen» i en desperat situasjon preget av fattigdom og kvinners lave sosiale status.

I tillegg til salg av døtre, er barneekteskap og tvangsgifte utbredt. Det samme er gjeldsslaveri og barnearbeid innen landbruk, steinindustri og husarbeid.

Og Nepal er ikke alene. FN anslår at 30 millioner mennesker lever som slaver i dag, andre mener tallet er langt høyere. De tvinges til å selge kroppen, tigge eller begå kriminelle handlinger. Andre arbeider under umenneskelige arbeidsvilkår, fødes inn i gjeldsslaveri eller tvinges til krigstjeneste.

Moderne slaveri foregår også i Norge. Hvert år identifiserer politiet ca 300 ofre for menneskehandel, og innrømmer at mørketallene er enorme. Grov utnytting er avdekket i norsk renholds-, restaurant- og byggebransje. Kvinner i sex-handelen lever på siden av samfunnet under trusler, vold og overvåking fra bakmenn og med mangelfullt rettsvern. Årlig forsvinner mindreårige flyktninger fra norske asylmottak. I en ny rapport dokumenterer Redd Barna at flere av disse utnyttes i sex- og narkotikahandel i norske byer. Og flere av oss forbrukere kjenner ubehag ved å tenke på at kanskje varen vi kjøper er produsert under slavelignende forhold.

Denne artikkelen må gjerne brukes i menighetsblad for å sette søkelyset på slavehandel og minne oss om at det er nærmere enn vi tror. Ideelt sett bør menighetsbladet distribueres innen 1. november for å knyttes opp mot Global uke mot slaveri.Trenger du bilder i høyere oppløsning, tar du kontakt med Elin Finnsæth Sæverås i Norges Kristne Råd, på efs@norkr.no

Global uke – nasjonalt
Nå inviterer fellesskapet av kirkene i Norge gjennom Norges Kristne Råd til å sette moderne slaveri på dagsordenen ved hjelp av Global uke mot moderne slaveri, 13.- 20. november 2016. Her oppfordres menigheter og grupper til å ta tematikken inn i det som allerede skjer; i gudstjenesten, konfirmant- eller ungdomssamlingen, bibelgruppa eller seniortreffet. Ambisjonsnivået bestemmer menigheten selv; her kan det være alt fra en forbønn til en konsert. Global uke i 2017 har samme tema. Da sammenfaller den globale uka med reformasjonsgudstjenesten «Mennesket ikke til salgs» 19.nov.

Som en del av Global uke kommer Nikish Thaba Neupane fra Nepal på besøk til Norge. Gjennom samarbeid med SMM-organisasjonen HimalPartner arbeider hun og kollegaene for å forebygge menneskehandel blant jenter og unge kvinner i Nepal.
– Hvis par lever i forhold der kvinners og barns likeverd som Guds skapning anerkjennes, gir dette en trygg atmosfære og virker forebyggende mot både vold og menneskehandel, sier Nikish.
Og så tror vi på bønn! Vi er med i et fellesskap av kirkelige organisasjoner som er engasjert mot moderne slaveri i Nepal. Vi kommer sammen for å dele erfaringer og ikke minst be for ofre for slaveri og ikke minst ofre for sex- trafficking. Og vi har sett Gud svare på bønnene våre.

Hva kan du gjøre?
Finn ut mer om hvordan dere kan markere uka ved å besøke nettsiden globaluke.no Her kan du også finne ressursmateriell, tips og idéer og søke om økonomisk støtte. Og her registrerer dere arrangementet deres. Ønsker dere besøk av en ressursperson eller en prekenholder, ta kontakt med Norges Kristne Råd ved Elin Finnseth Sæverås efs@nork.no eller Hege Merete Andersen hea@norkr.no. Flere av de sju SMM-organisasjonene arbeider direkte eller indirekte mot moderne slaveri. Ta gjerne kontakt med den organisasjonen din menighet har samarbeid med. Kanskje dere kan gjøre en forskjell sammen?

Velkommen med! Mye eller lite – alt teller i kampen mot moderne slaveri.

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Diakoni, Internasjonalt, Kommunikasjonsarbeid og tagget , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *