Den norske kirke

KIRKEMØTET er Den norske kirkes øverste representative organ. 115 representanter møtes en uke årlig.

BISPEMØTET består av de 12 biskopene som møtes cirka tre ganger årlig.
Preses: Helga Haugland Byfuglien
Generalsekretær: Christofer Solbakken, tlf. 23 08 13 90

KIRKERÅDET
Leder: Kristin Gunleiksrud Raaum
Direktør: Jens-Petter Johnsen

MELLOMKIRKELIG RÅD
Leder: Kristine Sandmæl
Generalsekretær: Berit Hagen Agøy

SAMISK KIRKERÅD
Leder: Sara Ellen Anne Eira
Generalsekretær: Risten Turi Aleksandersen

SEKRETARIATET FOR DE SENTRALE KIRKELIGE RÅD
Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
Postadresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Sentralbord: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Direktør: Jens-Petter Johnsen

Avdeling for kirkeordning – avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund
Avdeling for menighetsutvikling – avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes
Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner – generalsekretær Berit Hagen Agøy
Avdeling for samisk kirkeliv – generalsekretær Tore Johnsen
Avdeling for administrasjon – avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen
Avdeling for kommunikasjon – kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig

MATERIELLEKSPEDISJONEN
Samme adresse og telefon
E-post: materiell@kirken.no

Besøk nettsiden til Den norske kirke her.