Den norske kirke valgte Making Waves

Fra venstre: Salgsdirektør i Making Waves Eiliv Mæhle Liljevik, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet Trude Evenshaug, økonomidirektør i Making Waves Liv Annike Kverneland og direktør i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen.

28. februar signerte Den norske kirke kontrakt med Making Waves om utvikling av nytt internett og intranett.

Kirkerådet og KA, som sammen er ansvarlige for den nasjonale IKT-satsingen, har valgt leverandør og forhandlet frem en avtale for felles plattform og løsning for nytt internett og nytt intranett. Valget falt på Making Waves AS.

– Nye og moderne nettsider vil gi kirken et enormt løft i den digitale dialogen med sine medlemmer, samt forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for ansatte, tillitsvalgte og frivillige, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

Den norske kirke har i dag webløsninger som ikke klarer å håndtere medlemmenes krav og forventninger til kommunikasjon og tjenesteyting. Med nye nettsider skal publikum lettere finne svar på sine spørsmål, gjennom enkle selvbetjeningsløsninger, praktisk informasjon og første kontaktpunkt for å møte en person for samtale og hjelp.

Har ikke intranett
– Det er også oppsiktsvekkende at en så stor organisasjon som Den norske kirke ikke har et intranett for sine ansatte, valgte og frivillige. Dette gjør arbeidshverdagen unødvendig tungvint. Et intranett vil også i større grad samle Den norske kirke som en helhetlig organisasjon og skape en felles identitet, sier Johnsen.

Kontraktinngåelsen med Making Waves viser at Den norske kirke jobber i tråd med regjeringens eget Digitaliseringsprogram, der målsetningen er at publikum skal bruke nettet som sitt førstevalg i kommunikasjon med det offentlige.

Kirkerådet er avhengig av statlige investeringsmidler for å få realisert prosjektet. Foreløpig er ikke finansieringen på plass.

– Kirkerådet foreslo at det ble bevilget penger til inter- og intranettsatsingen over statsbudsjettet både for 2012 og 2013. Så langt har dette budsjettbehovet ikke vært imøtekommet, sier Johnsen.

– Kirken er ambisiøs og spennende
– Vi har hatt nok midler til å gjennomføre en god og grundig behovskartlegging og anbudsprosess, som er godt forankret i organisasjonen. Vi har derfor ikke ventet til sluttfinansieringen er på plass, men holdt moment i arbeidet for å være så raskt ute som mulig til å gjennomføre når sluttfinansiering er på plass. Vi har forventninger om at staten ser behovet og at finansiering er på plass senest i Statsbudsjettet for 2014, sier Johnsen, som har stor tro på dette prosjektet.

– Making Waves leverte et imponerende tilbud, der de viste overbevisende kunnskap om Den norske kirke som organisasjon, samt kompetanse om hva som må til for at dette prosjektet skal bli en suksess. Av fire kandidater, var Making Waves best samlet sett på kvalitet og pris. De er et av Norges ledende leverandører av webløsninger, og har blant andre Regjeringen, Aftenposten, Visit Norway, Norges Fotballforbund, Røde Kors, SAS og LO på kundelisten, forteller han.

Making Waves leverer plattformen EPiServer CMS 7 for internett og intranett, mens Sharepoint 13-plattformen skal brukes som samhandlingsrom på intranettet. Administrerende direktør i selskapet, Dag Honningsvåg, ser frem til samarbeidet med Den norske kirke.

– Kirken er for oss en utrolig spennende kunde og samarbeidspartner med store ambisjoner rundt digitalisering og fremtidige kommunikasjonsløsninger, sier han.

For hele kirken
Det samlede budsjettforslag for inter- og intranettsatsingen er på 25 millioner kroner. Det vil dekke utviklings- og innføringskostnadene for nye hjemmesider for kirken.no og ferdig plattform og maler for alle enheter i Den norske kirke som ønsker å benytte seg av dette. I tillegg vil det dekke et felles intranett som kirken aldri har hatt før. Frivillige vil også inngå i dette intranettet. De enheter som vil bruke plattformen til å forme egne sider må betale for sine lisenser og drift av dem. Prosjektperioden vil være cirka to år fra oppstart.

– Avhengig av når finansieringen er på plass, håper vi å være ferdige i slutten av 2015, sier Kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen.

KA: – Et viktig steg
KAs interne IKT-prosjekt for nytt medlemshåndteringssystem og dokumenthåndteringsløsing, legger seg tett på den plattformen som det nasjonale prosjektet har valgt, skriver ka.no.

– Det hastet for KA å få på plass nye løsninger for medlems- og dokumenthåndtering, sier administrasjonssjef i KA, Merete Huuse til ka.no. Hun har stått i spissen for KAs IKT-prosjekt.

– Vi har gammelt og snart utdatert programvare på disse områdene, derfor hastet det for oss. Samtidig har det vært viktig for KA at vi ikke velger noe som kommer i konflikt med de løsningene IKT-prosjektet for Den norske kirker velger.

– Vi mener det er viktig at vi, og våre medlemmer, slutter opp om en samlende IKT-løsningene. Avtalen som nå er tegnet med Making Waves er et viktig steg på den veien, avslutter Merete Huuse.

Bakgrunn:
I 2010 fikk Den norske kirke kartlagt behovet for nye nettsider, som en del av et større utredningsarbeid i regi av prosjektet IKT i kirken. For å forbedre internt samhandling på tvers av alle enheter og sikre en profesjonell tilstedeværelse på nett, besluttet den Den norske kirke seg for å anskaffe nye webløsninger. Beslutningen er en del av den nasjonale IKT-satsingen som har som hovedmålsetning å bruke IKT målrettet for å understøtte kirkens visjoner og satsingsområder som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
Siden høsten 2011 har kirken kartlagt behov og utarbeidet en kravspesifikasjon som er blitt brukt i anskaffelsen av leverandør av nytt internett og intranett.
Denne artikkelen er i kategorien Kommunikasjonsarbeid og tagget , , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *