Behov for kristne adoptivforeldre

Barn trenger foreldre mer enn foreldre trenger barn. Både i Taiwan og Kenya ber mange om en kristen familie til den lille. (Foto: InorAdopt)

Barn trenger foreldre mer enn foreldre trenger barn. Både i Taiwan og Kenya ber mange om en kristen familie til den lille. (Foto: InorAdopt)

Å adoptere handler om å finne riktige foreldre til et barn som mangler de nærmeste omsorgspersonene. Noen ganger er det krav om at foreldrene skal være kristne. Artikkelen under kan trykkes i menighetsblad og kanskje bidra til at det rette paret melder seg.

I media gis det ofte et dystert bilde av adopsjon. Det blir gjerne fokusert på lange ventetider og en omstendelig og kostbar byråkratisk prosess. En konsekvens av dette er at mange par som er aktuelle for adopsjon skremmes fra å gå i gang. Taperne er barn som allerede er født og som trenger nye foreldre.

 

InorAdopt er en norsk adopsjonsforening som har arbeidet siden 1981 for at foreldreløse barn eller barn uten omsorgspersoner kan få foreldre i Norge. Hovedmålsettingen til foreningen er at adopsjonsformidlingen alltid skal være til barnets beste. Foreningen har samarbeid med land som har stort behov for flere utenlandske adoptivforeldre. I Kenya og Taiwan er et av kravene at adoptivsøkerne har en kristen tro. InorAdopt håper at gjennom å gjøre dette kjent i menighetsbladet vil flere barn få mulighet til å få familie i Norge!

Taiwan har hatt et samarbeid med Norge siden 2012. Ventetiden for tildeling av barn etter at man er godkjent for adopsjon av norske myndigheter er under ett år. Barna er gjerne under ett år gamle. Adopsjonsorganisasjonen, Christian Salvation Service (CSS), stiller flere krav til adoptivsøkere. Blant annet må de være praktiserende kristne og delta aktivt i et kirkesamfunn. CSS er opptatt av at barna de formidler til norske familier skal vokse opp i et hjem der kristen tro er viktig.

Kenya har hatt samarbeid med Norge når det gjelder internasjonal adopsjon siden 2011. Ventetiden for tildeling av barn etter at man er godkjent for adopsjon av norske myndigheter er om lag ett år. Barna er mellom 1-3 år gamle. Ett av kravene som stilles til søkere i Kenya er at de har et kristent livssyn. Familiene må oppholde seg i Kenya under hele adopsjonsprosessen.

Les gjerne mer om adopsjon fra Kenya og Taiwan på vår hjemmeside www.inoradopt.no eller ta kontakt med oss på telefon 38 10 59 50 eller mail: post@inoradopt.no

For å bli godkjent for utenlandsadopsjon må søkere oppfylle kravene som stilles i Norge og det landet de ønsker å adoptere fra. Du finner mer informasjon om adopsjon på vår hjemmeside og på www.bufetat.no

 

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Diakoni, Kommunikasjonsarbeid og tagget .

En kommentar til Behov for kristne adoptivforeldre

  1. Et tredje land som krever at adopsjonssøkere er aktive i et kristent trossamfunn er Filippinene.
    Over 740 barn fra Filippinene har fått ny familie i Norge gjennom foreningen Adopsjonsforum siden slutten av 1970-tallet.
    http://www.adopsjonsforum.no/adopsjon/valg-av-land/1751/filippinene

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *