App for døve konfirmanter

App'en ble vist fram av Michael Hoffmann på Trosopplæringskonferansen 19. oktober. (Foto: Kirkerådet)

App’en ble vist fram av Michael Hoffmann på Trosopplæringskonferansen 19. oktober. (Foto: Kirkerådet)

Kristne og bibelske hovedtekster er lett tilgjengelig for hørende konfirmanter. Det samme er ikke tilfelle for døve og hørselshemmende barn og unge – men nå skal en app gjøre det lettere for unge med høreutfordringer.

Den lille bibelen, Fader vår, den apostoliske trosbekjennelsen, misjonsbefalingen og de ti bud er lett tilgjengelige for hørende. Det er også lett å få tekstene på en lapp for å tilegne seg ordene. Så enkelt er det ikke for hørselshemmede og døve.

Ikke lapp, men app
Norsk tegnspråk er morsmålet til døve og hørselshemmede barn og unge. Tegnspråk har ingen skrift og kan derfor heller ikke skrives ned på en lapp.

Konfirmantene i Døvekirken ba derfor om å få en app som de kan laste ned på mobilen og som viser konfirmanttekstene på tegnspråk uten at de trenger å bruke datatrafikk. De fikk det som de ville – nå er app’en klar!

Konfirmanttekstene 2016 er altså navnet på en app – tilgjengelig for alle, helt gratis. Appen er på 10 MB og inneholder tekster og kontaktinformasjonen til trosopplærerne. Konfirmanttekstene 2016 er utviklet av Døvekirken med støtte fra «Størst av alt», og krever bevisst ingen rettigheter på mobilen, slik at den er trygt og lett tilgjengelig for alle, og ikke bare konfirmanter. Den kan også brukes i tilrettelagt undervisning eller som hjelp til å huske tekstene i lokale menigheter.

Litt om Døvekirken
Døvekirken er den delen av Den norske kirke som har norsk tegnspråk som menighetens språk. Dermed er tegnspråk arbeidsspråket for de ansatte. Døvekirken består av døve og hørselshemmede medlemmer i Den norske kirke og deres nettverk som bruker tegnspråk.

Kirken har seks selvstendige menigheter (Oslo, Stavanger, Bergen, Møre, Trondheim og Tromsø) organisert i samarbeidsområdene Nord, Vest og Øst. I tillegg er Sandefjord og Kristiansand med egne menighetsutvalg i ferd med å bli selvstendige menigheter med egne menighetsråd.

Døvekirken er organisert som et eget prosti under Oslo bispedømme. Den daglige ledelse av preste-, diakon- og katekettjenesten i døveprostiet ledes av Oslo biskop/bispedømme ved døveprosten. Prostiets øvrige virksomhet ledes av Døvekirkenes fellesråd og kirkevergen. Døvekirkens ledelse har sete i «Døvekirkens hus» i Fagerborggaten 12 i Oslo.

Det er seks døves menighetsråd. Disse utgjør Døvekirkens fellesmøte sammen med representanter fra de to menighetsutvalgene. I tillegg er Oslo biskop, Kirkerådet og Døveprosten representert i Døvekirkenes fellesmøte. Døvekirkens fellesmøte velger Døvekirkens fellesråd. Døvekirkenes fellesråd har en representant fra hver menighet, en fellesrepresentant fra menighetsutvalgene, en representant fra fellesrådets ansatte, en representant oppnevnt av Oslo biskop og døveprosten. Døvekirkens fellesråd har i hovedsak de samme oppgaver som fellesrådene har i Den norske kirke.

Hvor mange?
Målgruppen for døvekirken er de cirka 5.400 døve i Norge og deres nettverk. Av dem er om lag 21.350 medlem i Den norske kirke. Det er over 8.300 som bruker Døvekirkens gudstjenestetilbud årlig. I 2015 ble det gjennomført 97 kirkelige handlinger i regi av Døvekirken. Dette er nesten en dobling siden 2011.

Denne artikkelen er i kategorien Barn og unge, Gudstjenesteliv og tagget , , , , , .

Si din mening

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *